Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Konferencja naukowa online

21.10.2021 19:00:12

Podziel się

"Audyt wewnętrzny - narzędzie diagnozy i wczesnego ostrzegania w organizacji. Fakty i mity na przestrzeni 20 lat"

Już 28 października br. odbędzie się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu konferencja naukowa „Audyt wewnętrzny - narzędzie diagnozy i wczesnego ostrzegania w organizacji. Fakty i mity na przestrzeni 20 lat”. Współorganizatorami wydarzenia jest Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP, Wielkopolskie Koło Regionalne Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Studenckie Koło Naukowe Audytu Wewnętrznego i Compliance Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Konferencja jest jednym z efektów współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Początki współpracy sięgają 2019 roku, kiedy podpisana została między tymi podmiotami umowa o współpracy w zakresie upowszechniania idei i roli audytu wewnętrznego, umacniania rangi zawodowej audytorów wewnętrznych oraz integracji środowiska audytorskiego. Inicjatorkami podpisania umowy były ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr Joanna Przybylska, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych, oraz ze strony Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska - Iwona Bogucka, ówczesna Wiceprezes i obecna Prezes Instytutu IIA Polska  oraz Monika Rożek, Koordynatorka Wielkopolskiego Koła Regionalnego IIA Polska.

Tegoroczna konferencja jest trzecim wspólnym wydarzeniem o zasięgu krajowym i można już powiedzieć, że stała się wydarzeniem cyklicznym. Z roku na rok zainteresowanie udziałem w tych wydarzeniach zgłasza coraz więcej osób. W 2019 roku w konferencji o temacie przewodnim „Współczesne wyzwania dla audytu wewnętrznego” udział wzięło ponad 150 osób. Rok później, gdy w czasie pandemii zmieniono formułę wydarzenia na online, w konferencji „Audyt wewnętrzny w czasach kryzysu” uczestniczyło ponad 250 osób z całej Polski. Konferencja zmieniła tym samym swój charakter i stała się z wydarzenia o znaczeniu regionalnym, wydarzeniem rozpoznawalnym na mapie konferencji krajowych. Co roku zagadnienia prezentowane na konferencji wpisują się w nurt promocji roli i idei audytu wewnętrznego oraz zawodu audytora wewnętrznego, jego pozycji i znaczenia w organizacji, promowania profesjonalnej wiedzy o audycie wewnętrznym oraz wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy różnymi środowiskami. W wydarzeniach uczestniczą licznie zgromadzeni przedstawiciele instytucji sektora rządowego i samorządowego, bankowości, biznesu i środowiska naukowego.

W tym roku postanowiono podejść do tematu w sposób niestandardowy i potraktować audyt wewnętrzny jako instytucję wspierającą proces "leczenia" organizacji. Inspiracją do takiego rozumienia audytu wewnętrznego był wywiad z Iwoną Bogucką, Prezes Instytutu IIA Polska, który ukazał się w prasie w bieżącym roku i w którym po raz pierwszy pojawiło się takie skojarzenie. W konferencji zatytułowanej „Audyt wewnętrzny - narzędzie diagnozy i wczesnego ostrzegania w organizacji. Fakty i mity na przestrzeni 20 lat" swój udział zadeklarowało już ponad 500 osób. Organizatorzy konferencji wyrażają nadzieję, że interdyscyplinarne wystąpienia ujęte w programie konferencji spotkają się z dużym zainteresowaniem i pozwolą spojrzeć na audyt wewnętrzny z innej, nowej perspektywy.

Tegoroczna konferencja  podzielona została na trzy sesje, odpowiadające procesowi diagnozowania organizacji. Sesja I – Wstępne rozpoznanie – poświęcona została metodom identyfikowania zagrożeń w organizacji. W drugiej części prelegenci skupia się na diagnozie i będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie: Jak najlepiej rozmawiać z pacjentem? Ta część konferencji dotyczyć będzie prezentacji wyników prac w audycie wewnętrznym. W sesji kończącej wydarzenie zastanawiać się będziemy nad rolą audytu wewnętrznego w procesie leczenia organizacji. Nowatorskie podejście organizatorów wydarzenia przejawia się między innymi poprzedzeniem każdej z sesji rozmową audytora wewnętrznego z przedstawicielem świata medycyny. Organizatorzy liczą, że taka interdyscyplinarność rozważań wniesie dużą wartość dodaną do dyskusji.

Atutem wydarzenia jest również połączenie dwóch środowisk – świata nauki oraz praktyków, reprezentowanych zarówno przez audytorów wewnętrznych, jak i osoby zarządzających jednostkami, w których audyt jest prowadzony. Taki dobór prelegentów pozwala na dzielenie się doświadczeniami i wymianę oczekiwań różnych stron procesu audytu wewnętrznego.  

Organizacja corocznej konferencji poświęconej audytowi wewnętrznemu jest jednym z obszarów współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Poza tym Uniwersytet posiada w swojej ofercie trzy kierunki studiów podyplomowych: „Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Skuteczna komunikacja w audycie i kontroli" oraz „Zarządzanie ciągłością działania”, prowadzonych w Katedrze Finansów Publicznych, nad którymi patronat merytoryczny sprawuje Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Kilka razy w roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbywają się także wykłady otwarte i debaty organizowane przez Wielkopolskie Koło Regionalnego IIA Polska. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Zapraszamy!

https://podyplomowe.ue.poznan.pl/AudytNarzedzieDiagnozy/index.php