Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Konferencja PARP w Poznaniu [GALERIA ZDJĘĆ]

07.01.2022 15:21:22

Podziel się

O tym, jak uniknąć kłopotów biznesowych debatowali praktycy i eksperci podczas konferencji: "Wsparcie państwa dla firm w kryzysie. Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna", zorganizowanej przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu. To właśnie tu jest zlokalizowany Punkt Informacyjny Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz działań realizowanych w ramach tzw. Dyrektywy restrukturyzacyjnej.

Przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie, które stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w Unii, powinny być odpowiednio chronione. Prawdopodobieństwo likwidacji takich przedsiębiorstw zamiast poddania ich restrukturyzacji jest wyższe, ponieważ muszą one ponosić koszty nieproporcjonalnie wyższe od kosztów ponoszonych przez większe przedsiębiorstwa. Mali i średni przedsiębiorcy, zwłaszcza w sytuacji, gdy napotykają trudności finansowe, często nie dysponują zasobami niezbędnymi do sprostania wysokim kosztom restrukturyzacji i skorzystania ze skuteczniejszych postępowań restrukturyzacyjnych. - Aby pomóc takim przedsiębiorcom w przeprowadzeniu niskokosztowej restrukturyzacji, należy  opracować na poziomie krajowym oraz udostępnić online kompleksowe i proste w odbiorze poradniki, opisy procedur prowadzących do zawarcia układu - powiedział podczas konferencji dr Patryk Filipiak z Kancelarii prawnej Filipiak Babicz Legal. Konferencja zorganizowana przez poznańskie biuro PARP kierowana była do przedsiębiorców z sektora MŚP, doradców restrukturyzacyjnych, środowiska naukowego, organizacji wspierających przedsiębiorców w okresowych trudnościach, a także instytucji otoczenia biznesu. - hcemy przedstawić tym podmiotom wachlarz działań, z których mogą skorzystać, by zapobiegać kryzysom na ich wczesnym etapie, ale także poinformować o zmianach w polskim porządku prawnym oraz implementacji do niego art. 3 Dyrektywy Drugiej Szansy – powiedziała Magdalena Hilszer, dyrektor poznańskiego PARP.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ
FOT: Daria Olzacka