Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Marihuana medyczna niebawem legalna w Polsce

13.05.2022 13:08:58

Podziel się

Po reformie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w Polsce legalna będzie uprawa marihuany medycznej. Dodatkowo, wkrótce ukaże się rozporządzenie unijne regulujące limity dopuszczalnej zawartości THC w produktach. THC (tetrahydrocannabinol) to główna substancja psychoaktywna konopi indyjskich, czyli marihuany. Rozporządzenie będzie obowiązywało we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystko to zmierza w stronę uporządkowania przepisów oraz częściowej legalizacji marihuany.

 

TEKST: Joanna Mużyło i Aleksandra Wałach

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wydaje się być reakcją na trudności związane z zakupem legalnej marihuany leczniczej w Polsce. Obecnie pacjenci na tego typu terapię muszą miesięcznie wydać od kilkuset do ponad tysiąca złotych, bo sprowadzają lek z innych krajów. Legalizacja uprawy marihuany medycznej, po spełnieniu określonych przesłanek, umożliwi tańsze leczenie tym specyfikiem oraz możliwość uzyskania refundacji.

Wprowadzana nowelizacja nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Należy zwrócić uwagę na wąski krąg podmiotów, przed jakimi taka furtka się otwiera. Znajdują się w nim bowiem wyłącznie instytuty badawcze, które uzyskają stosowne zezwolenie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. W celu otrzymania pozytywnej decyzji, podmiot zobligowany jest do spełnienia licznych ustawowych wymogów.

Oprócz powyższego, nowelizacja podnosi także poziom dopuszczalnej zawartości THC m.in. w suszu konopi włóknistych – z 0,2 na 0,3%.

Wymogi uzyskania zezwolenia na uprawę marihuany
W jaki sposób instytuty badawcze mogą zdobyć zezwolenie? Oto 3 obowiązkowe kroki.

  1. Odpłatny wniosek.

We wniosku muszą znajdować się m.in.: oświadczenie zawierające informacje o infrastrukturze terenu, na którym prowadzona będzie hodowla marihuany medycznej, zaświadczenie o niekaralności za wskazane przestępstwa czy oświadczenie o niekaralności zakładane pod rygorem odpowiedzialności karnej).

  1. Opinia wojewódzkiej komendy policji.

Instytut, jeszcze przed wydaniem decyzji GIF, ma obowiązek zdobycia zgody miejscowej dla siebie policji.

  1. Pozytywna decyzja GIF.

Gdy zostaną spełnione wszystkie warunki, a instytut otrzyma pozytywną prognozę, GIF wydaje zezwolenie na uprawę marihuany medycznej.

Instytuty, które otrzymają akceptację, będą poddawane regularnej kontroli wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Nowe limity THC w żywności
Legalna uprawa marihuany medycznej w Polsce nie jest jednak jedyną nowością. Do tej pory każdy kraj UE posiadał własne regulacje dotyczące norm ilościowych THC w produktach spożywczych, co rodziło szereg wątpliwości. Przykładowo, w Polsce producent chcący wprowadzić na rynek olej z konopi nie miał pewności (ani do końca jasnych kryteriów), czy Główny Inspektorat Sanitarny pozytywnie oceni bezpieczeństwo tego produktu. Najczęściej posługiwano się wytyczną w postaci dawki referencyjnej w oparciu o masę ciała człowieka (1 mg/1 kg masy ciała), ale przecież producent nie mógł odpowiadać za to, ile oleju przyjmie konsument. Polska ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii miała też liczne luki w zakresie produktów wytworzonych z konopi włóknistych, zawierających CBD (kannabidiol), np. olejków czy żywności.

W odpowiedzi na te niejednoznaczności Unia Europejska wydała rozporządzenie określające dopuszczalne limity ilościowe THC. Teraz mają wynosić 7,5 mg/kg w olejach z nasion konopi oraz 3,0 mg/kg w suchej żywności konopnej. Dokładna data publikacji rozporządzenia nie jest jeszcze znana, ale z pewnością możemy się go spodziewać w najbliższej przyszłości.

Podsumowanie
Jakie konsekwencje mogą pociągnąć za sobą opisane zmiany? Legalizacja uprawy marihuany leczniczej w Polsce zdaje się być dla wielu nadzieją na poszerzenie dostępności wytwarzanych z niej leków i obniżenie kosztów leczenia. Zmiana w przepisach unijnych jest ujednoliceniem handlu surowcami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Wszystko to może być odczytywane jako krok w stronę stopniowej liberalizacji przepisów.