Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Miesiąc wyrwany z życiorysu

06.11.2018 14:00:00

Podziel się

Trudno jest określić o ile więcej pracy mają księgowi w okresie zamykania roku obrotowego, ale każdy liczy się z miesiącem wyrwanym z życiorysu. Pracownicy działów finansowych są w tym czasie niecierpliwi, mniej dostępni i bardzo skupieni. Niedotrzymanie obowiązków ma poważne konsekwencje – w tym nawet więzienie. Warto okazać więc wyrozumiałość księgowym. Dla własnego dobra.

TEKST i ZDJĘCIE: SKwP

Większość z osób nie ma świadomości powagi sytuacji. Księgowi jednak ją mają i dlatego chcą przygotować się jak najlepiej na ten wyjątkowy czas w roku. To kampania, w której trzeba podsumować bieżący rok, a jednocześnie przygotować się na zmiany w przepisach – uchwalanych i ogłaszanych zwykle w ostatnich tygodniach roku.

Księgowy w duecie z przedsiębiorcą

Niesporządzenie sprawozdania finansowego jest przestępstwem, tak jak nieprowadzenie ksiąg rachunkowych. Odpowiedzialność za to ponoszą solidarnie kierownik jednostki wraz z osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych, którą najczęściej jest główny księgowy. Tym pierwszym może być w zależności od prawnej formy podmiotu członek zarządu spółki z o.o. lub akcyjnej, prezes fundacji, komplementariusz spółki komandytowej, a także przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Od formy prawnej zależy też jak duża kara grozi zaniedbującym obowiązki. — Kierownikom jednostki i głównym księgowym w podmiotach, które mają obowiązek złożyć sprawozdanie do KRS (np. sp. z o.o.) może być zasądzone od 100 zł do 1,08 mln zł kary, o czym każdorazowo orzeka sąd, biorąc pod uwagę m.in. dochody, warunki osobiste i rodzinne sprawcy. W innych podmiotach kara mieści się w granicach od 210 zł do 42 000 zł. W obu przypadkach, sąd może także wysłać winnych do więzienia, nawet na dwa lata. To może doprowadzić do zamknięcia firmy, a wraz z nią likwidacji miejsc pracy – wyjaśnia Łukasz Motała, wykładowca i członek zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP), Prezes Zarządu spółki 4AUDYT.

Prezentacja danych ma swoje zasady

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zwykle najbardziej pracochłonna jest część inwentaryzacyjna prac obejmująca wszystkie składniki majątkowe przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania. To jednak nie jest zwyczajny spis z natury składników majątkowych, ale również potwierdzenia sald z kontrahentami, a w razie konieczności – cała seria weryfikacji zgodności zapisów w księgach z poszczególnymi dokumentami. — Nawet gdy zespół księgowy ma już pewność, że dane w księgach rachunkowych odpowiadają rzeczywistości, to dopiero początek drogi. Trzeba przedstawić je zgodnie z zasadami wyceny prezentacji danych do sprawozdania finansowego, a te różnią się od codziennego rejestrowania zdarzeń. Do tego jeszcze  weryfikacja kompletności ujęcia przychodów i kosztów oraz szacunki rezerw oraz odpisów aktualizujących – wyjaśnia Łukasz Motała.

Niezła paczka

Zawartość sprawozdania finansowego reguluje ustawa o rachunkowości. Składa się ono na ogół z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej, zawierającej wprowadzenie oraz dodatkowe objaśnienia do danych liczbowych. Tych ostatnich wg wymagań ustawodawcy, powinno być ponad 50, o różnym stopniu złożoności. W ich opracowaniu konieczna jest współpraca księgowego z kierownikiem, gdyż dotyczą nie tylko ostatniego roku, ale także przyszłości. — W tym obszarze różne typy podmiotów będą miały różne wytyczne – zwraca uwagę dr Ryszard Orpel, wykładowca SKwP, jeden z pomysłodawców Akcji Bilans, organizowanej rokrocznie w poznańskim Oddziale Stowarzyszenia. — W odniesieniu do organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw finansowych i ubezpieczeniowych obowiązują inne zasady, podobnie, jak w przypadku najmniejszych podmiotów gospodarczych – wyjaśnia.

Działają dla księgowych

Akcja Bilans stała się jednym z flagowych działań Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem dzięki sprawdzonej od lat formule, która w intensywnym trzydniowym szkoleniu, obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne w tym czasie księgowym. — Przy zamknięciu roku wymagana jest większa wiedza i doświadczenie niż przy księgowaniu dokumentów, a biorąc pod uwagę potencjalne sankcje, przedsiębiorcy powinni szczególnie zwracać uwagę na to, z kim nawiązują współpracę w dziedzinie usług księgowych – podpowiada Łukasz Motała. 

Wg badań certyfikaty Stowarzyszenia Księgowych w Polsce znajdują uznanie pracodawców i są dobrą wskazówką przy rekrutacji księgowych lub wyborze biura rachunkowego do obsługi firmy. Cześć z nich wymaga obowiązkowego doskonalenia zawodowego, aby księgowi uaktualniali swoją wiedzę i korzystali z takich szkoleń, jak Akcja Bilans, która potrwa od listopada 2018 r. do lutego 2019 r.

Szczegóły na stronie internetowej: skwp.poznan.pl.