Witamy w kwietniu! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Poznań przyjazny przedsiębiorcom

07.09.2020 10:00:14

Podziel się

Poznań często nazywany jest „stolicą przedsiębiorczości”. Dzieje się tak za sprawą dużej liczby podmiotów gospodarczych, które prowadzą tu swoją działalność. Wskaźnik przedsiębiorczości, prezentowany jako liczba firm przypadających na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w Poznaniu wynosi ponad 371. Wyższy wskaźnik wśród dużych miast notuje tylko Warszawa.

TEKST: Małgorzata Michalska, Joanna Jajus
ZDJĘCIA: Sławek Wąchała

Każdego roku w Poznaniu rejestruje działalność kilka tysięcy nowych podmiotów gospodarczych. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią mikro firmy. Tak wysoki potencjał przedsiębiorczości wśród mieszkańców zachęca i zarazem obliguje władze miasta do podejmowania działań na rzecz wzmacniania wiedzy i kompetencji wśród przyszłych i obecnych przedsiębiorców. Na pytanie, po co miasto organizuje szkolenia i warsztaty na tematy dotyczące zmian w podatkach, promocji i marketingu w sieci czy zagadnień prawnych, odpowiadam – zależy nam, aby poznańskie firmy prowadziły swoją działalność skutecznie, aby się rozwijały i dzięki temu tworzyły miejsca pracy – mówi Joanna Jajus, dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu miasta Poznania.

Poznań Biznes Partner to nazwa i marka miejskiego programu wspierania i promocji małej przedsiębiorczości, prowadzonego przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Na program ten składa się katalog różnorodnych cyklicznych działań, których adresatami są mieszkańcy Poznania planujący założenie własnego biznesu oraz przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoje firmy. Udział w organizowanych przez miasto działaniach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.

Każdego roku z doradztwa i bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Ośrodek Poznań Biznes Partner korzysta kilka tysięcy przedsiębiorców, studentów, uczniów, cudzoziemców i osób planujących założenie działalności gospodarczej. Tematyka spotkań jest bardzo szeroka i dotyczy wielu aspektów związanych z funkcjonowaniem firmy. Aktualnie Ośrodek dostosował zakres i formę swoich usług do panującej sytuacji epidemiologicznej. Od końca marca wszystkie szkolenia i doradztwo są organizowane on-line. W tym czasie odbyły się specjalne cykle doradcze o tematyce marketingowo-sprzedażowej, prawnej, podatkowej i psychologicznej, a także szkolenia dotyczące m.in. zmiany sytuacji prawnej w dobie pandemii, marketingu internetowego, instrumentów wsparcia dla firm czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
– Po wakacjach planujemy organizację kolejnych szkoleń i doradztwa on-line. Odbędzie się wiele ciekawych spotkań – mówi Joanna Jajus. Przykładowe tematy szkoleń: rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie, podatek od towarów i usług, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie zespołem rozproszonym, nowe wyzwania w procesie rekrutacji, praca projektowa, skuteczny e-marketing w małej firmie, efektywna sprzedaż dla początkujących. Przedsiębiorcy i osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej będą mogły skorzystać z telefonicznego doradztwa i skonsultować z prawnikiem, doradcą podatkowym lub doradcą z zakresu sporządzania biznesplanu nurtujące kwestie założenia i prowadzenia firmy. Szkolenia odbywają się zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych, zgodnie z oczekiwaniami uczestników.

Pełna oferta szkoleń i doradztwa Ośrodka Poznań Biznes Partner znajduje się na stronie internetowej Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa poznan.pl/poznanbiznespartner/, a także na profilu Poznań Biznes Partner na Facebooku: facebook.com/poznanbiznespartner/.

Cyklicznie, raz do roku, organizowane są w Poznaniu Dni Przedsiębiorczości – wydarzenie o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców. 13 października br. odbędzie się kolejna, 10. edycja wydarzenia. Tematyka i forma wydarzenia zostały dostosowane do aktualnej sytuacji. Szczegóły pojawią się już wkrótce na stronie wydarzenia: poznan.pl/dniprzedsiebiorczosci/

Kolejnym projektem Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa jest prowadzenie bezpłatnej przestrzeni coworkingowej „Plus Jeden Poznań” przy ul. Za Bramką 1. Przestrzeń ma za zadanie wspierać merytorycznie pomysły biznesowe oraz tworzyć klimat do wymiany wiedzy i doświadczeń. Corocznie z przestrzeni i wydarzeń organizowanych w Plus Jeden korzysta klika tysięcy osób zainteresowanych rozwijaniem własnych projektów. Od 17 sierpnia br. Przestrzeń została otwarta w nowym reżimie sanitarnym i czynna jest w godzinach 8:30–16:00 w dni robocze. W przestrzeni może znajdować się maksymalnie 11 użytkowników i obowiązkowo w trakcie pracy należy mieć założoną maseczkę lub przyłbicę. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie internetowej: https://www.plusjeden.com/.

Wydział prowadzi także program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu – „Zaułek Rzemiosła”. Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: poznan.pl/zaulek–rzemiosla

 

Przy realizacji szkoleń i wydarzeń miasto współpracuje z praktykami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, Krajową Izbą Doradców Podatkowych i wieloma innymi instytucjami.