Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Przyszedł czas na rozwój

01.05.2023 12:00:00

Podziel się

Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jedna z ważnych instytucji z grupy PFR, połączyły siły, aby przekazać przedsiębiorcom kompleksową wiedzę dotyczącą wsparcia oferowanego w naszym regionie. Takie działania przekładają się na szybki rozwój inwestycji strefowych i wzrost liczby inwestorów, którzy skorzystają z pożyczki inwestycyjnej w Wielkopolsce. O tym, dlaczego warto inwestować, rozmawiają Magdalena Hilszer, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oraz Andrzej Rosiek, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP S.A. w Poznaniu.

ROZMAWIA: Anna Skoczek
ZDJĘCIA: Agata Jesse
[współpraca reklamowa]

Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska została powołana przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, jedną z najszybciej rozwijających się polskich specjalnych stref ekonomicznych, zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i terytorialnym. PSI umożliwia przedsiębiorstwom realizującym nowe inwestycje na terenie Wielkopolski uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego, w wysokości do 45% wartości planowanej inwestycji.

Poznańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wspiera firmy już od ponad trzech lat. Przedsiębiorcy nadal mogą skorzystać z oferty standardowej, czyli pożyczek obrotowych i inwestycyjnych.

Współpraca wiodących graczy w obszarze gospodarczym w regionie to przede wszystkim korzyść dla przedsiębiorców. Co dokładnie na tej współpracy zyskuje biznes w naszym regionie?
Magdalena Hilszer: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od wielu lat aktywnie wspiera rozwój inwestycji. Cały czas poszukujemy nowych rozwiązań, które służą naszym przedsiębiorcom. W tym celu współpracujemy z wieloma podmiotami, aby wspólnie odpowiadać na potrzeby inwestorów. Od współpracy z ARP w kontekście finansowania inwestycji, przez poszukiwanie terenów inwestycyjnych z wykorzystaniem bazy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, aż po spotkania z przedsiębiorcami, które realizujemy wspólnie z ARP, Regionem Wielkopolskim Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Biurem Regionalnym PARP w Poznaniu. Jest to nasz autorski projekt, który zaprasza pytaniem: „Czy warto inwestować?”. W cyklu warsztatów spotkaliśmy się z ponad 300 przedsiębiorcami w dziewięciu wielkopolskich miastach na terenie naszego działania.

Czy przedsiębiorcy potrzebują takich spotkań?
Andrzej Rosiek: Oczywiście. Na przykład na spotkaniu w niewielkim Budzyniu było ponad 30 osób. Przedsiębiorcy zadają wiele szczegółowych pytań o konkretne rozwiązania, ponieważ tak jak teraz, na łamach „Sukcesu”, sygnalizujemy jedynie, że są pewne możliwości finansowe. Omawiamy tam szczegółowo korzyści płynące ze współpracy z naszymi instytucjami. Przekonujemy przedstawicieli firm, że trzeba mieć jedynie przemyślany pomysł na rozwój firmy, a my wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązania, jak biznesplan wcielić w życie. Trzeba pamiętać o tym, że w procesie inwestycyjnym stoi przed przedsiębiorstwami kilka wyzwań. Pierwszym krokiem do inwestycji jest zdobycie jak najszerszej wiedzy o tym, z jakich form wsparcia mogą skorzystać.

MH: Podczas spotkań zachęcamy też przedsiębiorców, żeby planując inwestycje i rozwój, rozważyli skonsolidowaną ofertę dostępną w naszych instytucjach. Pokazujemy, że nasze zwolnienia podatkowe, instrumenty pożyczkowe, faktoringowe i leasingowe można łączyć, a to z kolei daje efekt uszytego na miarę wsparcia dla przedsiębiorcy.

Na czym polega wspólne wsparcie inwestorów Polskiej Stefy Inwestycji i Agencji Rozwoju Przemysłu?
MH:
Nasza oferta jest komplementarna. My oferujemy przedsiębiorcom wsparcie w postaci ulgi podatkowej, z której może skorzystać inwestor, zostając firmą strefową. Oznacza to, że przedsiębiorca z branży produkcyjnej lub nowoczesnych usług dla biznesu, planujący nową inwestycję lub rozwój już istniejącej działalności, składa wniosek do SSE o wydanie decyzji o wsparciu. Jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Wysokość pomocy publicznej uzależniona jest od stopy bezrobocia w danym regionie i wielkości inwestującego przedsiębiorstwa. W Wielkopolsce można uzyskać pomoc publiczną w wysokości do 45% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że inwestor nie odprowadza podatku dochodowego do wysokości przyznanego wsparcia nawet przez 10 lub 15 lat. Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera takich inwestorów z pomocą instrumentów finansowych, udzielając wsparcia na realizację inwestycji.

AR: Wspólnie z PSI przygotowaliśmy efektywny mechanizm – pożyczkę inwestycyjną na finansowanie inwestycji przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji. Do końca czerwca przedsiębiorcy skorzystają na zerowym oprocentowaniu prowizji za rozpatrzenie wniosku i obniżeniu marży o 1 punkt procentowy. Przy dłuższych okresach finansowania 1 punkt procentowy to bardzo dużo. Planując inwestycje na 10 czy 15 lat, mówimy już o sporych oszczędnościach. Jeśli chodzi o Strefy Ekonomiczne, to w Wielkopolsce mamy ich aż pięć i współpracujemy ze wszystkimi. Pożyczka jest dostępna dla przedsiębiorstw działających na terenie wszystkich stref. W sposób szczególny współpracujemy jednak z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Skąd wynika pomysł na wprowadzenie takiego instrumentu?
AR: Wprowadzamy nowe rozwiązania w odpowiedzi na bieżące potrzeby przedsiębiorców. Wcześniej oferowaliśmy specjalne rozwiązania wynikające z komplikacji, które spowodowała na rynku pandemia. Wówczas już po kilku tygodniach mieliśmy gotowe rozwiązania wspierające firmy, którym funkcjonowanie skomplikował covid. Kiedy pojawiły się problemy wynikające z inflacji, wprowadziliśmy pożyczkę płynnościową – antyinflacyjną. Jest ona cały czas dostępna i pomogła przetrwać trudne chwile wielu przedsiębiorcom. Zresztą zachowanie płynności finansowej pomaga wielu firmom w myśleniu o przyszłości i o planowaniu rozwoju.

MH: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna działa od ponad 25 lat. Wspiera inwestorów poprzez ulgę podatkową dla nowych inwestycji, jak również oferując im atrakcyjne grunty pod inwestycje. Nasza działalność jest więc ściśle powiązana z planami rozwojowymi przedsiębiorców. W czasie konsultacji z inwestorami strefowymi, jak i przedsiębiorcami, którzy dopiero aplikują do Strefy, dostrzegamy wiodący trend, że stawiają na intensywny rozwój i ekspansję nowych technologii w produkcji i usługach. Wyraźnie pokazało to podsumowanie 2022 roku w K-S SSE. Tylko w ubiegłym roku wydaliśmy 25 decyzji o wsparciu, oznaczających wydatki inwestycyjne o wartości ponad 2 miliardów złotych. Nasi inwestorzy zadeklarowali również utrzymanie ponad 4900 etatów oraz utworzenie 653 nowych miejsc pracy. Było to możliwe również dzięki powołaniu Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu.

Kto może skorzystać ze wsparcia ARP i PSI?
AR: Z oferty Agencji Rozwoju Przemysłu mogą skorzystać firmy, które osiągają co najmniej 4 miliony przychodów ze sprzedaży i prowadzą pełną księgowość. Rozpiętość firm, które korzystają z naszego wsparcia, mimo wszystko jest bardzo duża. A jeśli nie mogą skorzystać z naszej pomocy, to zawsze mogą spróbować skorzystać ze ścieżki SMART, która dostępna jest w PARP-ie.

MH: PSI wspiera firmy od dużych przedsiębiorstw, które najczęściej kojarzone są ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, aż po sektor MŚP, który może liczyć na dodatkowy punkt w kryteriach jakościowych, przy ubieganiu się o decyzję o wsparciu. Inwestorami strefowymi mogą być zarówno płatnicy podatku PIT, jak i CIT. A co najważniejsze – inwestycja może być realizowana w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. Nie ma tu ograniczeń terytorialnych, choć niektóre lokalizacje są dodatkowo premiowane. Mówimy tu o miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze, takich jak Gniezno, Piła czy Chodzież, które są objęte preferencyjnymi warunkami. Oznacza to, że przedsiębiorca tam działający ma możliwość rozliczenia nowej inwestycji w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej już od wartości 100 tys. zł.

Jak uzyskać pożyczkę dedykowaną inwestorom PSI?
AR: Klient może przyjść zarówno do PSI, jak i do ARP. Mając decyzję i działając na terenie strefy, można na przykład skorzystać u nas z refinansowania nakładów inwestycyjnych. Część naszej oferty ma charakter pomocowy i można ją wykorzystać w sytuacjach, gdy plany pokrzyżowała siła wyższa lub inne dynamiczne zmienne otoczenia, zazwyczaj niemożliwe do przewidzenia.

MH: Elastyczność jest bardzo ważna dla naszych inwestorów. Wspomniana już inflacja czy zerwane przez wojnę bądź pandemię łańcuchy dostaw zwiększyły koszty wielu inwestycji lub wpłynęły na termin ich realizacji. Pożyczka Inwestycyjna ARP jest ważnym instrumentem finansowym, który ułatwia ukończenie inwestycji. Ponadto PSI zezwala np. na wydłużenie terminu realizacji inwestycji wyznaczonego w decyzji o wsparciu, tak aby przedsiębiorca mógł skorzystać z otrzymanej ulgi podatkowej mimo nieprzewidzianych zmian zachodzących na rynku.