Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Przywództwo w dobie kryzysu

02.06.2023 09:50:31

Podziel się

Zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu i odpowiedzialność za zespół, któremu przewodzimy, stanowią w moim przekonaniu filary efektywnego prowadzenia każdego biznesu. Od ponad 20 lat prowadzę i rozwijam zespoły, nieustannie odkrywam nowe przestrzenie do doskonalenia swojej roli jako liderki i jako osoby odpowiedzialnej nie tylko za wyniki przedsiębiorstwa, ale także ze modelowanie postaw swojego zespołu.

TEKST: Agnieszka Kazuś, prezes Zarządu DBL Poznań Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o.
ZDJĘCIE: Marta Szyszka

Od ponad roku, podczas wdrażania jednego z większych projektów w organizacji, mam przyjemność współpracować z ekspertem w swojej dziedzinie, człowiekiem o wyjątkowo szerokich horyzontach i wiedzy. Na potrzeby tego tekstu nazwijmy rzeczonego eksperta Panem M., w którym odnalazłam swojego mentora i człowieka będącego swoistym autorytetem.

Nasza praca podzielona na etapy przebiega sprawnie, lecz nie obywa się bez potknięć, niepowodzeń, wyzwań, z którymi przychodzi nam się zmierzyć, wymuszając na nas akrobatyczną wręcz elastyczność intelektualną oraz psychofizyczną.

Co chcemy osiągnąć?
Choć praca jest organiczna i angażująca cały zespół, to jednym z elementów, któremu poświęciliśmy większość naszego czasu, była analiza tego, dokąd zmierzamy i co chcemy osiągnąć. Nieodłącznym elementem naszej pracy jest dyskusja o roli leadera/leaderki w powodzeniu projektu, jego/jej postaw oraz umiejętności komunikacyjnych.

Postawienie pytania, co chcemy osiągnąć, wydaje się banalne i dziwić może, dlaczego kilkanaście godzin upłynęło nam na rozmowie i dyskusji o prawdziwym i faktycznym celu, będącym katalizatorem rozpoczęcia współpracy z rzeczonym ekspertem. Bo przecież decydując się na pracę nad projektem, zdawać by się mogło, że wiemy dokładnie, dokąd zmierzamy i co chcemy osiągnąć. W innym przypadku nie zaprosilibyśmy do współpracy Pana M. Zatem, skąd moje przemyślenia i dywagacje?

Elementy skutecznego leadershipu
Jasno określony cel na początku naszej współpracy okazał się nie celem samym w sobie, ale przede wszystkim katalizatorem zmian na wielu płaszczyznach. Nie tylko w obszarze refleksji dotyczących istoty przywództwa w organizacji, ale także stał się przyczynkiem do korekt w myśleniu, które zdawało się od lat jedynym słusznym i właściwym. Sam cel w trakcie rozmów pozostał ten sam, jednak droga do jego osiągnięcia uległa transformacji. Zmianom,  o których wspominam, towarzyszyła i towarzyszy (prace nad projektem ciągle trwają) gotowość do „przezbrojenia” swoich nawyków oraz nabrania dystansu nie tylko do samej siebie, ale do żywego organizmu, na który składa się przecież firma. Zadanie, które nie należy do najłatwiejszych. To, co na początku pracy wydawało się banalnie proste, okazało się wyzwaniem, nad którym spędzamy zespołowo już kilka miesięcy. To wszystko, czego doświadczam w pracy z Panem M., sprawiło, że jeszcze wyraźniej zdałam sobie sprawę z tego, że wpisaną w rolę leadera/leaderki jest nieustanna gotowość do zmian, a odwaga w komunikowaniu zespołowi konieczności wprowadzenia tych zmian tworzy to, co składa się na osobowość leadera/leaderki.

Pokora, odwaga do przyznania się do błędów oraz umiejętność wprowadzania zmian i udoskonalanie nie tylko siebie, ale i swoich zespołów to, w moim przekonaniu, trzy najważniejsze elementy skutecznego leadershipu.

Dyskusje z panem M. zainspirowały mnie nie tylko do poszukania wspólnych mianowników łączących wzorcowych leaderów, czyli tych, którzy zarządzane przez nich organizacje wprowadzili na szczyty, ale także do przestudiowania literatury przedmiotu. W usystematyzowaniu moich wniosków przyszedł z pomocą Kevin Murray, wybitny ekspert przywództwa, który rozmawiał z setkami menadżerów, mających łącznie ponad dwa tysiące lat doświadczeń związanych z przywództwem, poświęca setki stron istocie przywództwa. Poza wspomnianymi przeze mnie pokorą, umiejętnością przyznania się do błędów oraz skutecznym wprowadzeniem zmian, Murray wyróżnia 12 zasad, na których skuteczni leaderzy powinni opierać swoją komunikację z innymi.

Oto one:

 1. Bądź zawsze autentyczny.
 2. Kieruj się inspirującą misją oraz trwałymi wartościami.
 3. Połącz misję z przekonującą wizją.
 4. Uwrażliwiaj współpracowników na to, jak ważne są relacje w firmie i że powinny one opierać się na wzajemnym zaufaniu. Od zaufania bowiem zależy wspólny sukces.
 5. Pamiętaj, że celem strategicznym jest zaangażowanie, a Twoim zadaniem jest to zaangażowanie umacniać poprzez rozmowę ze współpracownikami.
 6. Zanim zaczniesz komunikować się, upewnij się, że rozumiesz swojego odbiorcę.
 7. Naucz się aktywnie słuchać i zadawać właściwe pytania.
 8. Jeśli chcesz ogłosić swój przekaz – przygotuj się. Przemyśl swoją opinię i odpowiednio ją uargumentuj.
 9. Wykorzystuj historie i anegdoty, aby inspirować ludzi do odpowiedniego działania.
 10. Miej świadomość niewerbalnych sygnałów, które wysyłasz.
 11. Jak i co mówią o Tobie inni, zależy od tego, jak Cię inni postrzegają. Zatem jeśli występujesz publicznie – odpowiednio się przygotuj.
 12. Ucz się, rozwijaj, ćwicz, oceniaj i doskonal – nieustannie staraj się rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne[1].

Jeśli uświadomimy sobie, że najważniejszym celem komunikacji przywódcy/leaderki/leadera jest skuteczne inspirowanie współpracowników, by mogli osiągać wyznaczone cele, tych dwanaście zasad urasta do rangi złotych i koniecznych do wprowadzenia w życie.

Murray przyszedł mi z pomocą, kiedy w 2021 roku zarządzane przeze mnie organizacje stanęły w obliczu wyzwania dostarczenia klientom naszej usługi przy brakach kadrowych spowodowanych zachorowaniem na Covid, a tym samym częściowym zamknięciem jednej z naszych pralni. Przygotowując się do spotkania z zespołem, 12 zasad wsparło mnie w autentycznej komunikacji trudnych informacji dotyczących najbliższej przyszłości, wyznaczenia nowych zasad dotyczących procesów zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie zespołu przy jednoczesnym zagwarantowaniu dostaw i wywiązaniu się z obligujących nas umów.

26.01.2023 roku otrzymaliśmy informację o przyznaniu naszej spółce Diamentu Forbesa. Badany i podlegający ocenie komisji przyznającej nagrodę był m.in. rok 2021 – rok Covidu. Nagroda obrazuje, jaka jest rola i siła zespołu zarządzanego w sposób, który uwzględnia nie tylko rozwój samej firmy poprzez osiąganie wyników finansowych, ale zrównoważony rozwój członków zespołu. Partnerskie traktowanie, aktywne słuchanie i tworzenie przestrzeni, w której zespół może wywierać wpływ na otaczające go środowisko biznesowe. Bo o kondycji firmy stanowi zespół oraz dojrzałość, z jaką tworzy wartości dla klientów.

 

[1] Kevin Murray „Język liderów. Jak wybitni liderzy komunikują się, żeby wywierać wpływ, inspirować i osiągać cele”, JS&CO Dom Wydawniczy 2014