Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Razem przeciw pandemii

01.02.2022 13:35:14

Podziel się

Akcja „Razem przeciw pandemii” to dwustronna pomoc dla instytucji walczących z pandemią na pierwszej linii oraz dla podmiotów ekonomii społecznej. W 2020 roku finansowana była z programu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, a w 2021 Fundacja Barka zaprosiła do współpracy firmy. Akcja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

TEKST: Patrycja Zenker
ZDJĘCIA: Elżbieta Malik, Patrycja Zenker

Jesienią 2020 na akcję „Razem przeciw pandemii” przeznaczono 600 tys. zł, za które zamówiono towary i usługi w 20 przedsiębiorstwach społecznych. Pozwoliło to utrzymać pracę kilkuset osobom w trudnych sytuacjach i kryzysach życiowych. Zatrudnieni w spółdzielniach socjalnych, fundacjach i stowarzyszeniach szyli maseczki, gotowali posiłki, drukowali przyłbicela szpitali, domów pomocy społecznej oraz hospicjów. Świadczyli usługi opiekuńcze, a także odkażali i ozonowali pomieszczenia przedszkoli, szkół i ośrodków dla osób bezdomnych. Była to również okazja, aby osoby doznające wykluczenia, aktywnie uczestniczyły w walce z epidemią, co było i jest ważnym elementem budowania poczucia bycia potrzebnym i reintegracji.

Nieocenione wsparcie
– Otrzymane środki ochrony osobistej dla pracowników oraz mieszkańców były bardzo przydatne podczas tej nierównej walki – mówi Marek Grzegorzewski, dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej w Poznaniu. – Ponadto, przez kilka miesięcy wszyscy pracownicy otrzymywali ciepłe i zdrowe posiłki regeneracyjne, co pozytywnie wpływało na ich podejście do pracy oraz zaangażowanie – dodaje. Z kolei Joanna Matecka-Olejniczak, zastępczyni dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego w Poznaniu, podkreśla, że okazane wsparcie pozwoliło pracownikom nabrać sił do dalszej ciężkiej pracy.
Dla pracowników przedsiębiorstw społecznych współpraca z Fundacją Barka była szansą na zachowanie miejsc pracy, która w przypadku osób wykluczonych ma dodatkowy wymiar. – Współpraca z Barką ułatwia nam utrzymanie aktualnego poziomu zatrudnienia. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż wszyscy nasi pracownicy są osobami z niepełnosprawnościami – mówi Łukasz Kozłowski, prezes Fundacji Tyflologika, która w ramach akcji dostarczała maseczki oraz jednorazowe rękawice do domów pomocy społecznej. – Dla nich zatrudnienie, poza zapewnieniem środków na bieżące utrzymanie, stanowi walor terapeutyczny. Utrata go postawiłaby ich w trudnej sytuacji na rynku pracy i naraziła na wykluczenie społeczne – wyjaśnia.
Przedsiębiorstwa społeczne działają również w branży gastronomicznej. Grażyna Dylewska ze Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Stół” docenia możliwość przygotowywania ciepłych dań dla pracowników Szpitala im. Strusia w Poznaniu: – Dzięki zamówieniu od Fundacji Barka na przygotowanie obiadów dla szpitala utrzymaliśmy miejsca pracy, mieliśmy co robić, byliśmy szczęśliwi, że ktoś może zjeść przygotowany przez nas posiłek i mieć siłę do pracy.
„Wspólny Stół” podjął się tego zadania razem ze Spółdzielnią Socjalną „Ruchomości” oraz Fundacją „Z sercem”. – W 2021 r. do akcji „Razem przeciw pandemii” zaproszono przedsiębiorców, którzy zechcieli wesprzeć niosących ogromny ciężar walki z pandemią na swoich barkach. Nie prosiliśmy o pomoc bezpośrednią dla tych instytucji, tylko o przekazanie Fundacji Barka darowizny, w ramach której w działania pomocowe włączyliśmy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym – mówi Maria Sadowska-Pawlak z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. – Zamówiliśmy usługi i produkty, które wykonali pracownicy przedsiębiorstw społecznych i przekazaliśmy je do szpitali, domów i innych instytucji pomocy społecznej czy hospicjów. Te miejsca nadal potrzebują wsparcia, a przedsiębiorstwa społeczne są gotowe do pracy.

Podać rękę
Rolą Barki jest koordynacja działań w ramach akcji: pozyskiwanie sponsorów, przeprowadzenie zakupów w organizacjach oraz przekazywanie darów potrzebującym instytucjom, a także szerokie informowanie o tym współdziałaniu. Społecznicy z Barki chcą, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że razem zdecydowanie można więcej. Do tej pory akcję wsparły finansowo: Aquanet S.A., Kompania Piwowarska S.A., Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., Constructa Plus Sp. z o.o. A także Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., które udostępniły powierzchnię promocyjną. – Nadal liczymy na to, że współpracę z nami podejmą przedsiębiorcy, którzy mogą i chcą podzielić się z innymi. Wierzymy, że wspólnie możemy budować solidarność społeczną, która zaowocuje rozwojem wszystkich w nią zaangażowanych. W Barce ufamy w to, że wzrastanie Siostry i Brata wszystkich nas czyni lepszymi, a naszą społeczność silniejszą, że kiedy podajemy rękę, aby drugi mógł się podnieść, to podnosimy też siebie – podsumowuje Maria Sadowska-Pawlak.

Informacji na temat akcji „Razem przeciw pandemii” udziela Patrycja Zenker z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, tel. 603 306 652, e-mail: patrycja.zenker@barka.org.pl