Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Reklamujesz w social mediach

15.05.2023 10:45:32

Podziel się

Reklamowanie produktów czy usług za pośrednictwem mediów społecznościowych może być bardzo skutecznym narzędziem marketingowym. Nawiązując współpracę z influencerami, przedsiębiorcy liczą na to, że ich produkty lub usługi zostaną zaprezentowane szerokiemu gronu odbiorców a pozytywna opinia znanej osoby będzie na tyle wiarygodna, że przekona potencjalnych klientów do zakupu. Plan idealny? „Problem” polega na tym, że tego typu treści powinny zostać oznaczone jako reklama. Niezastosowanie się do tego obowiązku może spowodować niechciane konsekwencje prawne.

O konieczności oznaczania treści reklamowych w social mediach zrobiło się głośno, gdy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował o nałożeniu kar finansowych na znanych twórców internetowych za m.in. nieudzielanie urzędowi wyjaśnień w trakcie trwania postępowań wyjaśniających dotyczących stosowania ukrytej reklamy. Temat powrócił w ostatnim czasie, gdy Prezes UOKiK postawił zarzuty nieprawidłowego oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych kolejnym osobom.

Oznaczanie reklam -  nie taka nowość
Obowiązek oznaczania treści reklamowych funkcjonuje w prawie już od dawna. Kryptoreklama jest uznawana za czyn nieuczciwej konkurencji a w niektórych przypadkach jej stosowanie stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. Obowiązek oznaczania reklam sformułowany został również w prawie prasowym.

Jak oznaczać treści reklamowe w social mediach?
Kwestia sposobu oznaczania reklam w social mediach nie została uregulowana w polskim prawie. Z pomocą w tym zakresie przychodzą wydane 26 września 2022 r. przez Prezesa UOKiK Rekomendacje dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych (Rekomendacje).  

Zgodnie z treścią Rekomendacji, materiały reklamowe publikowane w mediach społecznościowych powinny być oznaczane w sposób czytelny, jednoznaczny oraz zrozumiały dla każdego odbiorcy. Ponadto, odbiorcy powinni móc rozpoznać reklamowy charakter treści już na wstępnym etapie zapoznawania się z nimi, zarówno na urządzeniach mobilnych jak i stacjonarnych.

W Rekomendacjach poruszono także problematykę oznaczania publikacji powstałych w wyniku przekazania influencerowi tzw. „paczki PR”, zaproszenia na wydarzenie oraz przekazania produktu do testowania. W każdym z takich przypadków podkreśla się jednak, że odbiorcy treści powinni być odpowiednio poinformowani o okolicznościach, w jakich powstał dany materiał.

Prezes UOKiK rekomenduje by stosować oznaczanie dwupoziomowe tj. korzystanie zarówno z narzędzi oferowanych w ramach danej platformy społecznościowej służących do oznaczania treści reklamowych, jak i oznaczanie tych treści we własnym zakresie (np. w opisie materiału).

Podkreśla się również, że informacja o tym, że dana treść jest materiałem reklamowym powinna być zamieszczona w widocznym miejscu, wyróżniać się względem pozostałej treści, napisana wyraźną i wystarczająco dużą czcionką oraz sformułowana w języku polskim, o ile dany profil jest prowadzony w tym języku. Dodatkowo należy za każdym razem informować, jaka marka jest promowana.

Przykładowe określenia
W Rekomendacjach wskazano także przykładowe określenia, jakimi można posłużyć się oznaczając treści reklamowe. Są to m.in.: #reklama lub [reklama], #MateriałReklamowy  lub [materiał reklamowy], #WspółpracaReklamowa lub [współpraca reklamowa]. Formą reklamy jest również autopromocja, czyli reklama własnych produktów lub usług. Również takie treści należy oznaczyć. W tym celu zastosować można określenia: #autoreklama lub #autopromocja (hasztagi można zastąpić nawiasem kwadratowym).
Niewłaściwym jest oznaczanie treści w innym języku niż ten, w którym prowadzone jest dane konto, czy w formie skrótowej (np. #ad, #promo). Nie będzie również właściwe posłużenie się określeniem „współpraca”, gdyż nie jest ono wystarczająco precyzyjne i nie wynika z niego, że publikacja treści wiąże się z otrzymaniem z tego tytułu korzyści materialnej. Za taką korzyść - poza wynagrodzeniem pieniężnym – uznaje się chociażby otrzymanie darmowych produktów lub usług bądź zniżek.  

Co grozi za nieprawidłowe oznaczanie reklam?
Obowiązek oznaczania reklam ciąży zarówno na influencerach, agencjach reklamowych jak i reklamodawcach. Niewłaściwe oznaczenie treści reklamowych może zostać uznane za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Wówczas na przedsiębiorcę, który dopuścił się takich praktyk może zostać nałożona m.in. kara pieniężna w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Z roszczeniami wobec przedsiębiorcy niestosującego się do omawianego obowiązku wystąpić mogą także konsumenci, których interes został w ten sposób zagrożony lub naruszony oraz inni przedsiębiorcy.

Warto więc uczciwie podejść do tematu oznaczania reklam. Istnieje duża szansa, że odbiorcy treści w social mediach również docenią taką postawę.