Witamy w CZERWCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

SHOPPING ONLINE A PRAWO

01.12.2020 15:18:50

Podziel się

Aktualna sytuacja epidemiologiczna praktycznie całkowicie przeniosła naszą aktywność konsumencką do Internetu. Robimy zakupy w sieci każdego dnia, poczynając od artykułów spożywczych w najbliższym sklepie, po towary premium z krajów UE. Pomimo iż do najpiękniejszych świąt w roku pozostało dość dużo czasu, nie ma wątpliwości, że świąteczne przygotowania rozpoczęły się na dobre, a wraz z nimi gorączka zakupów prezentów i upominków. Mało tego, my sami często poddajemy się szaleństwu przecen, promocji, wyjątkowych okazji itp. Jakie prawa mamy jako konsumenci?

ZOFIA CHOŁODY

Radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, właścicielka kancelarii Zofia Chołody i Wspólnicy Kan- celaria Prawna, prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym, jednak nie stroni od prawa administracyjnego. Wspiera przedsiębiorców w działalności biznesowej, obsługuje również podmioty lecznicze. Pomaga kobietom w ich rozwoju biznesowym i osobistym. Prezeska Klubu Kobiet Przedsiębiorczych.

Zanim dokonasz zakupu przez Internet w wybranym przez siebie sklepie, sprawdź stronę sklepu i sprzedawcę. Adres internetowy strony ze skrótem „.pl” wcale nie musi oznaczać, że jest to witryna sklepu zarejestrowanego w Polsce. Podobnie polski adres korespondencyjny wcale nie oznacza, że przedsiębiorca jest zarejestrowany na terenie Polski. Częstą praktyką w przypadku podmiotów spoza Unii Europejskiej jest podawanie polskiego adresu, który w rzeczywistości jest jedynie wirtualnym biurem.

Sprawdź dane przedsiębiorcy, czyli nazwę firmy, adres, dane kontaktowe, a nawet numer identyfika- cyjny NIP lub KRS. Warto sprawdzić czy podmiot, u którego chcemy dokonać zakupu, prowadzi zareje- strowaną działalność. W tym celu można skorzystać  z dostępnych w Internecie krajowych rejestrów na https://www.ceidg.gov.pl/ oraz http://www.krs-onli-ne.com.pl.

Następnie zapoznaj się z regulaminem sklepu. Szcze-gólną uwagę zwróć na informacje o prawach konsu-menta oraz procedurze reklamacyjnej. Każdy sklep internetowy powinien posiadać tzw. politykę prywat-ności, która określa reguły przechowywania danych osobowych. W celu uniknięcia oszustwa, bądź czujny i zwróć uwagę na wygląd strony internetowej. Wszelkie literówki, błędy gramatyczne oraz niska jakość zdjęć sprzedawanych produktów, mogą wzbudzić naszą czujność i ustrzec przed niepotrzebnymi kłopotami. Przed adresem internetowym strony e-sklepu powi-nien widnieć zielony pasek i protokół https://, a także symbol zamkniętej kłódki. Zawsze warto zapoznać się z opiniami nt. sprzedawcy zamieszczonymi w Inter-necie. Przy płatności unikaj przelewów ekspresowych oraz przelewania pieniędzy na prywatne konta bankowe sprzedającego.

ZAKUPY NA ODLEGŁOŚĆ I W SKLEPIE INTERNETOWYM
Ustawodawca stwierdził, że skoro dokonując zaku-pów w sklepie internetowym lub w inny sposób na odległość, np. telefonicznie, nie mamy możliwości zapoznania się z towarem, jego właściwościami tak jak w normalnym sklepie, to konieczne jest ustano-wienie terminu, w którym będziemy mogli zapoznać się z nim w sposób analogiczny jak w sklepie. W razie stwierdzenia, że towar nam nie odpowiada, mamy możliwość jego zwrotu. Termin na odstąpienie liczony jest od momentu otrzymania przesyłki. Oświadczenie o o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej for-mie, przy czym najrozsądniejsza jest forma pisemna. Bardzo istotne jest, aby sprzedawca mógł zapoznać się z naszym pismem lub miał taką realną możliwość. Termin na odstąpienie w pewnych przypadkach ulega wydłużeniu, np. w sytuacji kiedy sprzedawca nie poinformuje nas o prawie odstąpienia od umo-wy, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy. Kupujący może odstąpić od umowy nawet przed otrzymaniem towaru. Natomiast odesłanie towaru sprzedawcy jest rzeczą zupełnie niezależną od złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Należy podkreślić, że nie jest konieczne równoczesne odesłanie rzeczy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu. Najlepiej jednak zrobić to jak najszybciej. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy nie później niż 14 dni (ten sam termin obowiązuje na terenie całej UE, Norwegii i Islandii) od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. 

W CELU UNIKNIĘCIA OSZUSTWA ZWRÓĆ UWAGĘ NA WYGLĄD STRONY INTERNETOWEJ. WSZELKIE LITERÓWKI, BŁĘDY GRAMATYCZNE ORAZ NISKA JAKOŚĆ ZDJĘĆ SPRZEDAWANYCH PRODUKTÓW, MOGĄ WZBUDZIĆ NASZĄ CZUJNOŚĆ I USTRZEC PRZED NIEPOTRZEBNYMI KŁOPOTAMI

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY
Sklep internetowy nie może uzależniać odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość od zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu, które nie jest przedmio-tem sprzedaży, a służy jedynie do zabezpieczenia produktu. Sprzedawca może jedynie wskazać, aby w miarę możliwości zwracana rzecz była zapakowana w oryginalne pudełko. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsu-menta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie doko-nane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy. Warto pamiętać o tym, że sprzedawca może wstrzy-mać się z dokonaniem wypłaty do momentu otrzymania rzeczy z powrotem bądź do otrzymania dowodu wysyłki.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Istnieje kilka wyjątków, przy których powyższe zasa-dy odstąpienia od umowy nie obowiązują. Dotyczy to w szczególności zakupu towarów, które ulegają szybkie-mu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia, np. artykuły spożywcze. Ponadto, nie możemy skorzystać z przysługującego prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu towaru wyprodukowanego wg naszej specyfikacji lub wyraźnie spersonalizowanego, np. w sytuacji, kiedy zamówiliśmy meble na wymiar, gar-nitur na miarę lub biżuterię z indywidualnym grawerun-kiem. Podobnie w przypadku zakupu zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. towary lecznicze, chusteczki nawilżane).