Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Wspieramy uczniów w dążeniu do dojrzałości

Podziel się

Szkoła stworzona przez Fundację STERNIK-Poznań stawia na łączenie edukacji i wychowania. Stanowi przestrzeń do ścisłej współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów, która pozwala dobrze ukształtować młodego człowieka i przygotować go do samodzielności i odpowiedzialności w dynamicznie zmieniającym się świecie. Pod okiem personalnych opiekunów, uczniowie odkrywają swoje talenty, kształtują umiejętności i rozwijają mocne strony. Dzięki indywidualnym tutoringom osiągają pełnię swoich możliwości. Co semestr zdają „małą maturę”, która pozwala przygotować się do studiów już od pierwszej klasy liceum.

ROZMAWIA: Dominika Job
ZDJĘCIE: Agata Jesse Obiektywnie
[współpraca reklamowa]

Co wyróżnia misję i wizję Liceum Sternik na tle innych szkół?
Kamil Frąckowiak, dyrektor ALO Sternik: Nasza szkoła, Akademickie Liceum Ogólnokształcące Sternik, powstała z inicjatywy rodziców, którzy chcieli zapewnić swoim dzieciom model kształcenia łączący naukę z wychowaniem. Zależało im na stworzeniu przestrzeni do intelektualnego, moralnego i duchowego rozwoju ich dzieci. Naszą sferę wychowawczą budujemy na obszarach takich, jak: rozum, wola, emocje, ciało i duch. Wspieramy uczniów w dążeniu do dojrzałości i samodzielnego podejmowania życiowych decyzji. Chcemy, aby kończąc naszą szkołę, dzieci miały twardy kręgosłup moralny osadzony na chrześcijańskich wartościach, które są dla nas ważne. Żeby nie bały się wkroczyć w dorosły świat i zmierzyć się z zawodową i osobistą rzeczywistością.

Od kiedy jesteście na rynku edukacyjnym?
W 2008 roku w Poznaniu powstało przedszkole, później szkoły podstawowe prowadzone osobno dla chłopców i dziewczynek, a w zeszłym roku utworzyliśmy pierwszy rocznik koedukacyjnej klasy licealnej. Nasze podejście jest unikatowe na rynku. Skupiamy się na zróżnicowanej i personalistycznej edukacji – odchodzimy od znanego w szkołach podejścia relacji nauczyciel – klasa. Kładziemy nacisk na bezpośrednią relację uczeń – tutor.

Kim jest tutor w codziennym życiu szkolnym ucznia?
Tutor jest takim pierwszym wychowawcą dla danego ucznia. On zna go najlepiej – spotykają się systematycznie, wybierają jedną ze ścieżek rozwoju na cały rok szkolny. Tutor wie o edukacyjnych, a czasami też osobistych, problemach ucznia, które mają wpływ na to, co dzieje się w szkole. Obowiązkiem tutora jest monitorowanie rozwoju ucznia i opiekowanie się nim.

Na czym polega tutoring akademicki, który prowadzicie?
Zdajemy sobie sprawę z tego, że uczeń, który przychodzi do szkoły ponadpodstawowej, nie do końca wie, co chciałby robić w życiu. Chcemy pomóc mu w poznawaniu siebie, dlatego na początku roku szkolnego uczeń wybiera jedną z dwunastu ścieżek rozwoju prowadzonych przez tutorów. Tutoringi pomagają uczniom lepiej organizować swój czas na naukę, rozrywkę i odpoczynek. Uświadamiają im ich mocne strony, które warto rozwijać, uczą samodzielnego myślenia, radzenia sobie w życiowych sytuacjach, budowania relacji itp. Ścieżki mają temu młodemu człowiekowi pomóc w określeniu, co chce w życiu robić. Tutor, mając z nim stały kontakt, potrafi ocenić, czy wybrane przedmioty rozszerzone są odpowiednie do predyspozycji ucznia. Co ważne – nasi uczniowie nie wybierają przedmiotów rozszerzonych od pierwszego roku, a dopiero w drugim semestrze pierwszej klasy decydują się na pierwszy przedmiot, a drugi w drugiej klasie. Nie ma u nas podziału na klasyczne profile klas znane z innych szkół. Dzięki takiemu podejściu uczniowie bardziej świadomie wybierają przedmioty rozszerzone.

Jak przebiega kształcenie?
Mamy trochę inaczej rozłożone godziny przedmiotów rozszerzonych – w czteroletnim cyklu nauczania jest ich więcej i są rozłożone w czasie z jak największą korzyścią dla ucznia. Zależy nam na tym, żeby uczniowie nigdy nie musieli sięgać po korepetycje. Oprócz realizowania właściwego programu nauczania, mamy też dodatkowe przedmioty w ramach modułu kształcenia klasycznego. Na tym przedmiocie uczniowie dostają wiedzę dotyczącą logicznego myślenia, antropologii człowieka i krytycznej analizy współczesnego świata.

Jest to bardzo dobre przygotowanie akademickie już na poziomie szkoły średniej!
Podejmujemy wiele działań, by jak najlepiej przygotować naszych licealistów do studiów. Pod koniec każdego semestru organizujemy im… sesję egzaminacyjną! Mam świadomość, że uczniowie docenią to dopiero, kiedy pójdą na studia (śmiech). Potocznie nazywamy to małą maturą. Nasze „matury” prowadzimy przez kilka dni, odwołujemy wtedy lekcje, uczniowie przychodzą ładnie ubrani, dostają do ręki specjalne arkusze i przechodzą procedurę maturalną z wybranych przedmiotów rozszerzonych. Zaliczają materiał z tego, czego uczyli się w danym semestrze. Sprawdzają swoją wiedzę i oswajają się w ten sposób z powagą egzaminu maturalnego, a my, nauczyciele i tutorzy, możemy monitorować, czy uczeń idzie dobrą drogą na ścieżce swojego rozwoju.

Przy Liceum działa również Rada Naukowa, która także pomaga przygotować uczniów do świata akademickiego. Kim są jej członkowie?
To profesorowie, doktorzy i eksperci, którzy reprezentują najlepsze uczelnie z miast, w których mamy swoje placówki. Członkowie Rady Naukowej pomagają nam w kształceniu uczniów i realizacji akademickich wykładów. Spotykają się z naszymi nauczycielami i tutorami, a także z uczniami. Dzięki nim mamy możliwość odwiedzania uczelni i uczestniczenia w zajęciach, by uczniowie przez chwilę poczuli się jak prawdziwi studenci. Członkowie Rady Naukowej zasiadają również w komisji oceniającej projekty badawcze uczniów.

Jak przebiega rekrutacja do ALO Sternik?
Prowadzimy egzaminy z wiedzy ogólnej, ale przede wszystkim stawiamy na indywidualną rozmowę z uczniem. Chcemy, żeby kandydat opowiedział nam o sobie, o swoich zainteresowaniach i wizji swojej przyszłości. W maju prowadzimy rekrutację uzupełniającą, na którą serdecznie zapraszamy!

www.alo.sternikpoznan.pl