Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Z pasją dla gospodarki, odpowiedzialnie dla biznesu

31.08.2021 13:06:59

Podziel się

Chcą być bliżej przedsiębiorców z sektora MŚP i zapewnić im wsparcie na rozwój, wdrażanie innowacji, projektowanie nowych produktów, czy rozwój kompetencji. Biuro Regionalne PARP w Poznaniu już prężnie działa w skali Polski Zachodniej, to duży makroregion, który obejmuje pięć województw. O zadaniach nowego biura, opowiada Magdalena Hilszer, dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu.

ROZMAWIA: Joanna Małecka  
ZDJĘCIA: SŁAWOMI BRANDT

Czym zajmuje się PARP i dlaczego powstał?

Magdalena Hilszer: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została powołana w 2000 roku w celu realizacji programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw. Mam na myśli rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. Bierze też aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr.

Kto może skorzystać z pomocy PARP?

Naszą ofertę kierujemy głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które są filarem polskiej gospodarki. Dlaczego filarem? Wystarczy spojrzeć na wydany niedawno przez PARP Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021, z którego wynika, że sektor MŚP stanowi aż 99,8% wszystkich przedsiębiorstw w naszym kraju, zatrudniając 6,75 miliona ludzi. Można więc śmiało powiedzieć, że to na nich w dużej mierze opiera się dziś polska gospodarka.

Jaką pomoc mogą otrzymać przedsiębiorcy?

Pomoc oferowana przez PARP jest zaprojektowana tak, by zaspokoić różne potrzeby przedsiębiorców z sektora MŚP. Otwieramy przed biznesem wiele możliwości korzystania z projektów finansowych zapewniających środki na projektowanie i wprowadzanie nowych produktów, rozwój badań czy wdrażanie innowacji, internacjonalizacji przedsiębiorstw albo projektów ukierunkowanych na rozwój kompetencji.

Skąd pomysł na otwarcie oddziału w Poznaniu?

Otwarcie Biura Regionalnego PARP w Poznaniu to część szerszej koncepcji, zgodnie z którą jesteśmy bliżej przedsiębiorców, bliżej ich potrzeb oraz w stałym kontakcie z instytucjami wspierającymi ich rozwój. Biuro poznańskie to pierwszy z planowanych czterech oddziałów regionalnych. Jest odpowiedzialne przede wszystkim za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców z obszaru Polski Zachodniej. Siedziba biura właśnie w Wielkopolsce to dobry przyczółek logistyczny do działania w skali makroregionu, obejmującego pięć województw ościennych. Lokalizacja biura na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich też nie jest przypadkowa. To miejsce stanowiące ważne centrum targowe, biznesowe i konferencyjne, o doskonale rozpoznawalnej marce w regionie, kraju i za granicą. W poznańskim oddziale jest też zlokalizowany Punkt Informacyjny jednego z najważniejszych tegorocznych projektów PARP – Systemu Wczesnego Ostrzegania MŚP w okresowych trudnościach (SWO).

Czym jest ten projekt?

System Wczesnego Ostrzegania jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które doświadczają okresowych trudności i mają siedzibę na terenie Polski. Pomaga ustalić przyczyny złej kondycji przedsiębiorstwa, jednocześnie oferując najlepiej dopasowane narzędzia do ich rozwiązania. Pierwszym krokiem, po zgłoszeniu i zakwalifikowaniu się do Projektu, jest zbadanie kondycji firmy. Przeprowadzenie diagnozy przedsiębiorstwa pozwala na wskazanie przyczyn zaistniałych trudności i wypracowanie rekomendacji wskazujących odpowiednio dopasowane formy wsparcia. Przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie wybrać usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych o maksymalnej wartości 16 tys. zł netto. Warto zaznaczyć, że spektrum dostępnych usług jest bardzo szerokie – od wsparcia mentoringowego, po wysoce wyspecjalizowane szkolenia branżowe czy studia podyplomowe. Każdy znajdzie tu więc coś dla siebie. Do przedsiębiorców łącznie trafi wsparcie doradczo-szkoleniowe o wartości 32 mln zł z unijnego programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kto tworzy Zespół Biura Regionalnego PARP w Poznaniu?

Mamy wspaniały, pięcioosobowy zespół o zróżnicowanych kompetencjach i doświadczeniach zawodowych. Magdalena Urbaniak odpowiada za informowanie o naszym kluczowym projekcie SWO, ma duże doświadczenie w zakresie komunikacji, promocji oraz organizacji szkoleń. Karolina Bogusiewicz odpowiada za budowanie relacji i kontakt z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Przez wiele lat prowadziła duże projekty realizowane ze środków unijnych. Paulina Leszczyńska to nasz strateg i analityk w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. Zajmuje się analizą potencjału przedsiębiorców z terenu Polski Zachodniej w zakresie wdrożonych innowacji i rozwiązań technologicznych, które zmniejszają nasz wpływ na środowisko, są zeroodpadowe i zeroemisyjne. Ma duże doświadczenie w kontaktach z przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego, jak i podmiotami trzeciego sektora. Agnieszka Miara dba o obsługę przedsiębiorców, logistykę i zarządza administracją naszego biura. Nasz zespół ma duży potencjał i motywację, i z pewnością będzie się rozwijał, bo obsłużenie obszaru pięciu województw w makroregionie Polski Zachodniej, to ogromne wyzwanie.

Jakie jeszcze zadania realizuje nowoutworzone Biuro Regionalne PARP w Poznaniu?

Biuro wprowadza nowe formy wsparcia związane z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz popularyzuje koncepcję GOZ na terenie makroregionu Polski Zachodniej. Do naszych zadań należy też opracowanie nowych form wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie wdrażanych innowacji, automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw oraz realizacja programów rozwoju gospodarki w makroregionie oraz promocji działalności badawczo-rozwojowej wśród przedsiębiorców.

Polska jest na początku drogi do wprowadzenia GOZ w gospodarce. Przed wami dużo wyzwań…

Faktycznie, to duże wyzwanie, ale tam, gdzie wyzwania, tam też wiele nowych możliwości. Zdajemy sobie sprawę, że wdrażanie modelu gospodarki obiegu zamkniętego nie jest proste. Przedsiębiorcy obawiają się dużych nakładów inwestycyjnych, często brakuje też informacji i edukacji o transformacji klimatycznej, gdzie GOZ pozostaje wiodącym obszarem. Sama gospodarka obiegu zamkniętego, to strategia rozwoju, która umożliwia wzrost dobrobytu przy jednoczesnym zmniejszeniu i optymalizacji zużycia zasobów naturalnych. Osiągnięcie takiego rezultatu jest możliwe dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów, przedłużeniu życia produktów oraz wykorzystaniu potencjału marnowanego obecnie w strumieniu odpadów. GOZ, oprócz ewidentnych korzyści związanych z redukcją wpływu człowieka na środowisko, pozwala na uzyskanie znaczącej wartości dla przedsiębiorstw, przede wszystkim w postaci oszczędności i podniesienia efektywności produkcji. Zaoszczędzone środki mogą zasilić gospodarkę, dając impuls do generowania dalszych korzystnych efektów w skali makroekonomicznej.

Na jakie konkursy mogą liczyć przedsiębiorcy we wrześniu?

Ciekawym i ważnym konkursem, który będzie istotnym wsparciem dla MŚP w obszarze cyfryzacji, są „Bony na cyfryzację”. Konkurs wspiera realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez MŚP technologii cyfrowych. Dofinansowanie może zostać przeznaczone m. in. na zakup usług programistycznych, oprogramowania czy też na zakup środków trwałych niezbędnych do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie. Dokumentacja konkursowa będzie dostępna od 6 września 2021 r., a nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 20 września i trwać będzie do 20 października br.

Czy pomagacie start-upom?

Oczywiście, start-upy to przedsiębiorstwa, których rozwojem PARP jest szczególnie zainteresowany. Są to już z definicji firmy wysoce innowacyjne, a więc niezwykle cenne dla rozwoju gospodarczego i technologicznego naszego kraju. Start-upy mogą brać udział w konkursach skierowanych do wszystkich firm z sektora MŚP, jak i w specjalnie przygotowanych dla nich projektach. Ciekawą możliwością są np. Programy Akceleracyjne, dzięki którym uczestnicy mogą nawiązać relacje z partnerami korporacyjnymi uzyskując dostęp do wiedzy, infrastruktury technicznej oraz kanałów sprzedaży danego przedsiębiorstwa. Właśnie uruchamiamy też projekt Wsparcia prawnego dla start-upów, w którym firma może otrzymać aż 22 000 zł dofinansowania na obsługę prawną.

Kto najczęściej korzysta ze wsparcia PARP w Wielkopolsce?

Z perspektywy naszej trzymiesięcznej działalności jako Biura Regionalnego zauważyliśmy duże zainteresowanie ofertą PARP ze strony przedsiębiorców z sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu i samorządów z terenu naszego działania. Obsłużyliśmy już kilkaset konsultacji, zapytań mailowych, telefonicznych i spotkań stacjonarnych. Mamy już zapełniony harmonogram konferencji i warsztatów na wrzesień i październik.

Czy w tym roku jest jeszcze szansa na skorzystanie ze wsparcia PARP?

Kończy się obecna perspektywa finansowa UE na lata 2014–2020, ale przed nami kolejna na lata 2021–2027. To szeroki strumień funduszy unijnych dla nowoczesnej gospodarki, rozwoju społecznego i Polski Wschodniej o wartości ponad 17 mld euro. Warto być na bieżąco z aktualnościami na naszej stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Dla części projektów otwieramy kolejne rundy naboru, inne to zupełnie nowe projekty, jak np. Bony na cyfryzację, które ruszą niebawem.

Magdalena Hilszer

Komunikacja, zarządzanie, publicystyka ekonomiczna to obszary w których działa od ponad 20 lat. W swojej karierze zawodowej była związana z wielkopolskimi mediami: Telewizją WTK, Telewizją Polską Oddział w Poznaniu oraz jedną z największych firm sektora energetycznego w kraju - Grupą Enea. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów Executive MBA Collegium Humanum w Warszawie. Zarządzanie marką, zarządzanie projektami, budowanie relacji z otoczeniem, przeprowadzanie diagnoz organizacyjnych i tworzenie strategii biznesowych oraz planów promocji to przestrzeń, w której stoi za nią doświadczenie i wiele inspirujących projektów. Obecnie, pełni funkcję Dyrektora Biura Regionalnego PARP w Poznaniu. Odpowiada za realizację programów rozwojowych, wspieranie działalności innowacyjnej MŚP oraz finansowanie sektora ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. Buduje rozpoznawalność marki i odpowiada za promocję oferty PARP na terenie Polski Zachodniej.