Witamy w kwietniu! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Zniknięcie pieniędzy z rachunku bankowego

Podziel się

Nowe technologie odgrywają coraz większą rolę we wszystkich aspektach życia, w tym w obrocie gospodarczym. Powoduje to wzrost ryzyka związanego z działalnością przestępców wykorzystujących brak wiedzy lub ufność swoich ofiar. Kliknięcie linku związanego z rzekomą transakcją np. na Vinted, OLX lub z rzekomym zakupem akcji Orlenu może spowodować wyczyszczenie Twojego rachunku, a nawet wyłudzenie kredytu na Twoje dane.

TEKST: Hanna Mardo, radca prawny, doktor nauk prawnych, od wielu lat pomaga konsumentom w sporach z bankami i innymi przedsiębiorcami.
Więcej artykułów: hannamardo.pl, przelewbezzgody.pl

Pierwszą czynnością, jaką należy podjąć po zauważeniu nieautoryzowanej transakcji, jest kontakt z bankiem. Jeśli nie jesteś akurat w pobliżu oddziału banku, warto skorzystać z infolinii. Ze względu na długi czas oczekiwania na zgłoszenie się konsultanta niektóre banki uruchomiły specjalne infolinie do kontaktu właśnie w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa zgromadzonych przez Ciebie środków i jest to szybsza ścieżka do zgłoszenia incydentu.

Dlaczego jak najszybszy kontakt z bankiem jest ważny? Sprawcy najczęściej korzystają z tych sposobów przekazania pieniędzy, które są szybkie i trudne do zatrzymania przez posiadacza rachunku. Niemniej zdarzają się przypadki, że sprawca zleca przelew do innego banku, a Twój bank może poinformować bank odbiorcy o zgłoszeniu nieautoryzowanej transakcji. W konsekwencji kwota transakcji zostaje zablokowana ze względów bezpieczeństwa, a ostatecznie zwrócona osobie, która została ofiarą przestępstwa – czasem dopiero w trakcie postępowania karnego.

Jak złożyć reklamację nieautoryzowanej transakcji?
Pracownik banku prawdopodobnie zapyta Cię o wszelkie istotne kwestie. Warto jednak wiedzieć, że jako klient nie tylko informujesz bank o incydencie i utracie środków z rachunku, lecz składasz reklamację – z Twojej perspektywy sytuacja wygląda przecież tak, że bank zrealizował transakcję, której nie zlecałeś ani Ty, ani inna uprawniona osoba. Należy wskazać precyzyjnie, o jakie transakcje chodzi. Powinieneś też wyraźnie zaznaczyć, że nie dokonałeś żadnej czynności, która mogłaby świadczyć o woli autoryzacji transakcji – oczywiście o ile rzeczywiście tak było i że oczekujesz zwrotu kwoty transakcji.

Kontakt z organami ścigania
Po powiadomieniu banku o nieautoryzowanej transakcji warto też udać się do najbliższej jednostki organów ścigania (np. komisariat policji) i złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zdarza się, że organom ścigania udaje się zablokować środki pochodzące z nieautoryzowanej transakcji przekazane na inny rachunek bankowy. Powinieneś wiedzieć, jaka jest (mniej więcej) kwota nieautoryzowanej transakcji i z jakiego rachunku została pobrana. Złożenie reklamacji w banku może skutkować zablokowaniem kanałów zdalnych, więc zapisz sobie te informacje jeszcze na etapie składania reklamacji.

Co w razie nieodzyskania środków?
Jeżeli bank nie dokona zwrotu środków z tytułu reklamacji, możesz dochodzić takiego zwrotu z wykorzystaniem innych narzędzi przewidzianych przez prawo, w tym w drodze postępowania sądowego.