Witamy w CZERWCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Członkowie wspierający

02.09.2022 13:36:10

Podziel się

Liczne grono przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego podjęło się bliższej współpracy z Oddziałem Wielkopolskim w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i zostało członkiem wspierającym tej organizacji. Dzięki temu jako członkowie korzystają z licznych i nieodpłatnych korzyści. Jednym z takich przywilejów jest możliwość uczestnictwa właścicieli oraz pracowników danej firmy w prelekcjach odbywających się co najmniej dwa razy w miesiącu. Członkowie nabywają wówczas wiedzę dotyczącą najnowszych zmian w przepisach prawno-podatkowych. W dobie tak skomplikowanego i często zmienianego prawa podatkowego stanowi to ogromną wartość. Tym bardziej że wykładowcami SKwP są znakomici doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci.

TEKST: Mariusz Noworyta
ZDJĘCIA: Archiwum SKwP

Członkowie wspierający mogą również uczestniczyć w konferencjach organizowanych kilka razy w roku. Wydarzenia te obejmują szerszy zakres tematyczny oraz sprzyjają wzajemnej integracji pomiędzy uczestnikami. Najbliższe z nich odbędą się pod koniec września, października i listopada bieżącego roku. W konferencjach organizowanych przez Oddział Wielkopolski w Poznaniu SKwP nierzadko biorą udział również przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Współpraca pomiędzy tymi trzema grupami jest bardzo cenna, gdyż stanowi doskonałą platformę do wspólnej wymiany doświadczeń. – Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w prelekcjach oraz konferencjach organizowanych przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Poznaniu sprawił, że zatrudnieni przez naszą firmą księgowi mogli być na bieżąco z przepisami. A to okazało się bezcenne w dobie błyskawicznie wprowadzanych przepisów w czasie pandemii oraz Polskiego Ładu – mówi Anita Tomaszewska, prezes zarządu ATM Progress Sp. z o.o.

Szkolenia i spotkania
Znakomitą okazję do networkingu stanowią noworoczne spotkania dla członków wspierających, które równocześnie dostarczają konkretną, merytoryczną i aktualną wiedzę na temat ryzyk podatkowych, z którymi przedsiębiorcy mogą się spotkać. Zamknięte, elitarne wydarzenia sprzyjają znakomitej atmosferze oraz nawiązywaniu relacji biznesowych. Innym przywilejem obejmującym swoimi działaniami członków wspierających są zniżki na szkolenia i kursy prowadzane przez Oddział Wielkopolski w Poznaniu SKwP. Rabaty obejmują zarówno szkolenia krótkie, jak i kursy przygotowujące do zawodu księgowego czy też egzaminów państwowych i inne. Warto podkreślić, że wykładowcy SKwP są wieloletnimi praktykami, ekspertami w swoich dziedzinach, którzy niejednokrotnie proszeni są w mediach o opinie. Członkowie wspierający mają również możliwość skorzystania ze szkolenia zaprojektowanego dla zamkniętej grupy osób z jednej firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwa otrzymują fachową wiedzę o unikalnej zawartości, podnoszącą wiedzę oraz kwalifikacje całego zespołu.

Bieżące rozwiązywanie problemów
– Znakomitą okazję do networkingu stanowią noworoczne spotkania dla członków wspierających, które równocześnie dostarczają konkretną, merytoryczną i aktualną wiedzę na temat ryzyk podatkowych, z którymi przedsiębiorcy mogą się spotkać. Dedykowane szkolenie przeprowadzane przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Poznaniu pozwala nam głębiej poznać przepisy związane z naszymi klientami. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo świadczenia przez naszą firmę usług księgowych – podkreśla Janina Pokazka, prezes zarządu Ancile Sp. z o.o. Ponadto Oddział Wielkopolski w Poznaniu SKwP systematycznie udziela konsultacji, z których również mogą korzystać członkowie wspierający. W czasie ich trwania rozwiązywane są indywidualne problemy. Pozwala to na efektywniejsze wsparcie księgowych w ich codziennej pracy zawodowej.

Niezwykle wartościowym przywilejem, z którego korzystają członkowie wspierający, jest możliwość szybszego pozyskania wykwalifikowanego pracownika. Otóż Oddział Wielkopolski w Poznaniu SKwP publikuje na swojej stronie internetowej oferty pracy, do których mają dostęp również księgowi zrzeszeni w Stowarzyszeniu. Należy przy tym podkreślić, że członek wspierający zgłaszający otwarcie rekrutacji, w łatwiejszy sposób może dotrzeć do kandydatów z odpowiednimi kompetencjami w środowisku zrzeszającym księgowych, tj. poprzez Oddział Wielkopolski w Poznaniu SKwP.

Członkowie wspierający mogą również zostać sygnatariuszami Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości. Podpisując tę deklarację, firma zobowiązuje się do przestrzegania wynikających z Kodeksu zasad etyki i wówczas uzyskuje prawo do informowania o tym fakcie swoich partnerów i klientów, dla których bycie sygnatariuszem Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości będzie rękojmią rzetelnego i etycznego działania. – Deklaracja sygnatariusza Kodeksu etyki zawodowej rachunkowości naszej firmy stoi oprawiona w ramie na samym widoku. Klienci przychodzący w celu nawiązania z nami współpracy, zawsze z uwagą się jej przyglądają. W mojej branży podstawą współpracy są dobre relacje, oparte na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu. Nie jest możliwe zbudowanie czegoś takiego bez kierowania się zasadami etyki w rachunkowości. Podpisana przez naszą firmę deklaracja sygnatariusza etyki budzi wśród nowych klientów duże zaufanie. A to stanowi ogromną wartość w budowaniu nowych relacji – stwierdza Sylwia Rzepka, członek zarządu Rzepka Sp. z o.o.

Wachlarz przywilejów
Członkowie wspierający mogą jednocześnie korzystać z eksperckich procedur, wzorcowych dokumentacji oraz innych materiałów, które Stowarzyszenie opracowuje bezpłatnie dla wszystkich swoich członków, np. procedury AML, komentarza do schematów podatkowych czy wzorcowej umowy z biurem rachunkowym i innych. Dla swoich członków Stowarzyszenie zapewnia również rabat w dostępie do miesięcznika „Rachunkowość”, zawierającego wartościowe publikacje z wieloma przykładami z praktyki. Członkowie wspierający Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce mogą korzystać z ogromnego wachlarza przywilejów. Należy także podkreślić dużą wartość, jaką jest prestiż przynależności do ponad 100-letniej profesjonalnej organizacji niosącej ze sobą otwartość, wsparcie i wysokie kompetencje.