Witamy w CZERWCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

WFB 2024 Nowatorskie rozwiązania eko

Podziel się

Firma Miller Graphics Poland założona w roku 1991 jest jedną z pierwszych przygotowalni fleksograficznych w Polsce, specjalizującą się w obróbce graficznej i przygotowaniu matryc fotopolimerowych do zadruku opakowań foliowych, papierowych oraz z tektury falistej.

 

NOMINOWANY W KATEGORII 

 

Spółką macierzystą Grupy jest O.F. Ahlmark & Co Eftr. A. B., rodzinna szwedzka firma założona w 1847 r.,
generująca przychód ponad 350 mln EUR. Od momentu powstania firma zaangażowana jest w tworzenie zrównoważonego biznesu, łącząc go z działaniami poszanowania lokalnej społeczności i środowiska.

Właśnie poszanowanie środowiska naturalnego było jednym z największych wyzwań, przed którymi stanął oddział polski przy okazji przenosin do nowej lokalizacji w Rokietnicy pod Poznaniem. Firma Miller Graphics realizuje produkcję matryc drukowych w technologii rozpuszczalnikowego wymywania, która jest technologią najbardziej popularną na rynku usługowych przygotowalni fleksograficznych, szczególnie ze względu na wszechstronność formatów i grubość matryc możliwych do przetworzenia.

Z perspektywy ochrony środowiska najistotniejszym aspektem jest zminimalizowanie emisji lotnych związków organicznych. W wyniku szeregu analiz i poszukiwań na rynku polskim oraz europejskim udało się wypracować optymalne rozwiązanie, którym okazała się hybrydowa instalacja adsorpcyjno-katalityczna. W instalacji tej zanieczyszczone powietrze kierowane jest do jednego z dwóch adsorberów, w którym na złożu węgla aktywnego zatrzymywane są cząstki LZO. Po nasyceniu pierwszego złoża, instalacja przepina się na drugie złoże, a w złożu pierwszym następuje jego regeneracja gorącym powietrzem. Uwalniane ze złoża węgla cząstki LZO utleniane są w dopalaczu katalitycznym. W efekcie akredytowane pomiary kontrolne wykazały wysoką skuteczność redukcji takiej instalacji. Rzeczywista emisja LZO do powietrza okazała się kilkunastokrotnie niższa niż emisja dopuszczalna wynikająca z obowiązujących przepisów i można przyjąć, iż jest to emisja śladowa.

Skuteczność i profesjonalizm

Wprowadzone rozwiązanie w połączeniu z instalacją destylacyjną do odzysku rozpuszczalnika sprawiło, iż proces wymywania rozpuszczalnikowego uznawany do tej pory jako najmniej ekologiczny w porównaniu z takimi technologiami, jak technologia wodna czy termiczna, staje się jednym z bardziej ekologicznych procesów o maksymalnie skondensowanym odpadzie przekazywanym do utylizacji oraz śladowej emisji lotnych związków organicznych. Tego rodzaju instalacja stała się rozwiązaniem wzorcowym nie tylko dla całej Grupy Miller Graphics, ale i dla wszystkich innych usługowych przygotowalni w Polsce i Europie.

Podsumowując, firma Miller Graphics Poland podjęła istotny wysiłek inwestycyjny na rzecz ochrony środowiska poprzez inwestycję w zaawansowaną technologię adsorpcyjno-katalitycznej redukcji emisji LZO. Wyniki pomiarów kontrolnych potwierdzają skuteczność zastosowanych rozwiązań i świadczą o zobowiązaniu firmy do minimalizacji wpływu na środowisko.