Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

WFB 2024 Stawiamy na indywidualny rozwój młodego człowieka

Podziel się

Jesteśmy jedyną w Polsce szkołą opartą na założeniach psychologii pozytywnej. Inicjatorem i promotorem nowej gałęzi psychologii jest amerykański psycholog Martin Seligman, profesor Uniwersytetu Pensylwańskiego w Filadelfii. Badacze nowego kierunku eksponują pozytywną stronę funkcjonowania człowieka – mocne strony, możliwości rozwojowe i przyjemne doznania.

NOMINOWANY W KATEGORII

 

Wizja szkoły opiera się na założeniach psychologii pozytywnej, w centrum której stoi człowiek ze swoimi mocnymi stronami. Uczniowie poznają i wykorzystują swoje mocne strony na zajęciach przedmiotowych, ale również w klasie pierwszej w ramach przedmiotu sukces ucznia i uczennicy. To obowiązkowy przedmiot, podczas którego uczą się uważności, współpracy w grupie, mediacji i rozwiązywania konfliktów. Ćwiczą, jak radzić sobie ze stresem i z wyzwaniami, jak być kreatywnym, empatycznym i proaktywnym.

Budujemy pozytywne relacje i indywidualne podejście
W szkole rozwija się pozytywne relacje na wielu płaszczyznach: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – rodzic. W liceum NALO wszyscy młodzi ludzie mogą skorzystać ze współpracy z tutorem. Spotkania z tutorem to wzmocnienie indywidualnego podejścia do ucznia. Młody człowiek wyznacza sobie cele do realizacji i krok po kroku je osiąga pod okiem opiekuna.

Kolejnym elementem, który rozwijamy, jest umiejętność rozwiązywania konfliktów. W szkole mamy grupę mediatorów nauczycielskich oraz mediatorów rówieśniczych. Ich działania polegają na prowadzeniu mediacji pomiędzy uczniami, którzy uczą się wzajemnego szacunku i zaufania.

Budujemy pozytywne emocje i rozwijamy pasje
Emocje wywoływane podczas uczenia się mają ogromny wpływ na jakość i intensywność uczniowskiego zaangażowania oraz na motywację do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim na efekty uczenia się. Uczniowie Niepublicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego zajmują się zadaniami, działaniami, które sprawiają im radość. To wywołuje optymizm, bo lubią to, co robią, gdyż realizują swoje dążenia. Po prostu się spełniają, wykorzystując swoje mocne strony.

Dajemy wolność
Uczniowie mają wybór zadań, sposobu ich rozwiązania i czasu na wykonanie. Wiedzą, że wiele od nich zależy, a jednocześnie mają świadomość odpowiedzialności za realizację. To ich bardzo motywuje wewnętrznie. Uczą się, jak się uczyć, wykorzystując podczas lekcji różne metody pracy, aby przyswoić sobie jak najskuteczniej wiedzę i umiejętności.

Mówiąc o swobodzie wyboru, kolejnym ważnym aspektem jest wybór profili. W klasie pierwszej nie ma profilowania. To czas, w którym uczeń przygotowuje się do świadomego  ich wyboru. Profile pojawiają się od klasy drugiej. Tyle profili, ilu uczniów. Konfiguracje przedmiotowe są wyborem uczniów, nie szkoły. Można niestandardowo połączyć na przykład rozszerzoną matematykę z rozszerzoną historią. Cyklicznie na terenie szkoły odbywają się wykłady znanych profesorów z różnych dziedzin nauki, jest to tzw. Akademicka 100.