Witamy w kwietniu! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

25 lat ustawy o doradztwie podatkowym

08.06.2021 07:39:30

Podziel się

W tym roku mija 25 lat od uchwalenia ustawy o doradztwie podatkowym regulującej działalność samorządu doradców podatkowych. Z tej okazji Oddział Wielkopolski Krajowej Izby Doradców Podatkowych z siedzibą w Poznaniu zaplanował na jesień wydanie pamiątkowej publikacji podsumowującej dotychczasową działalność Izby oraz główną część obchodów. Przy okazji jubileuszu warto przypomnieć pokrótce najważniejsze dokonania wielkopolskich doradców podatkowych.

TEKST: Konrad Bugiera 
ZDJĘCIA: Archiwum

– Od założenia do chwili obecnej wiele udało nam się dokonać, w dużej mierze ze względu na to, że nasz samorząd idzie z duchem czasu i stawia na nieustanny rozwój – podkreśla Marek Hoffman, przewodniczący zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
– Jednym z priorytetów jest ciągłe zwiększanie kompetencji doradców podatkowych poprzez organizowanie adresowanych do nich szkoleń, warsztatów oraz konferencji połączonych z panelami dyskusyjnymi, umożliwiającymi uczestnikom dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Takim wydarzeniem było trzydniowe Forum Podatkowe Poznań 2019 „Podatki przyszłości” poświęcone problematyce efektywnego systemu podatkowego w aspekcie prawnym, ekonomicznym oraz edukacyjnym. Oddział podejmuje również starania związane z integracją grupy zawodowej. Oprócz obchodów Dnia Doradcy Podatkowego, są też spotkania wigilijno-noworoczne oraz inne wydarzenia kulturalne i sportowe.

Wielkopolski Oddział, reprezentujący Krajową Izbę Doradców Podatkowych (KIDP) w regionie, od początku funkcjonowania mocno angażuje się w promowanie zawodu wśród uczniów i studentów, dla których przygotowuje szkolenia i konkursy, natomiast kandydatów na doradców podatkowych wspiera poprzez wyznaczanie patrona praktyk zawodowych. Od lat współpracuje również z organami podatkowymi, innymi samorządami zawodowymi, przedstawicielami urzędów i izb w Wielkopolsce, a także poznańskimi uczelniami oraz lokalnymi mediami.

Doradca zawsze pomoże

Wielkopolski Oddział KIDP ma na swoim koncie liczne publikacje, takie jak broszura Z doradcą podatkowym do Unii Europejskiej towarzysząca kampanii związanej z przystąpieniem Polski do UE w 2004 roku, cykliczne Podatki dla doradców podatkowych zawierające najważniejsze akty prawa podatkowego, Apteczka prawna, artykuły w mediach oraz w Biuletynie Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Samorząd zajmuje się ponadto pomocą w wymiarze praktycznym, m.in. poprzez wyznaczanie doradców podatkowych do prowadzenia spraw w sądach administracyjnych, podejmowanie postępowania rozjemczego, bezpłatne dyżury doradców podatkowych w urzędach i innych instytucjach w Wielkopolsce, a także organizowanie akcji non-profit, jak „Pomoc przy wypełnianiu PITów” czy wspieranie osób z niepełnosprawnościami poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem na TAK. – Warto zaznaczyć, że również w pełnym wyzwań czasie pandemii wychodziliśmy naprzeciw potrzebom przedsiębiorców – komentuje Katarzyna Winiecka, członkini zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, jako przykład podając bezpłatne konferencje online zorganizowane razem z Poznań Biznes Partner: „Jak rozliczyć pomoc uzyskaną w ramach tarcz antykryzysowych” oraz „Rozliczenia podatkowe za 2020 rok”. ­– Niosąc pomoc swoim klientom doradcy podatkowi ugruntowali swoją pozycję profesji niezwykle potrzebnej oraz ze wszech miar zasługującej na miano zawodu zaufania publicznego. Warto podkreślić, że sami doradcy podatkowi jako przedsiębiorcy prowadzący swoje kancelarie także bywali w trudnej sytuacji, co w żaden sposób nie powstrzymało nas od troski o klientów – dodaje Winiecka.

Sprostamy wyzwaniom

– Chcemy w tym miejscu podziękować wszystkim wielkopolskim doradcom podatkowym, spośród których wielu było zaangażowanych w działalność Izby, natomiast do szczególnie zasłużonych należą niewątpliwie Wiesław Olichwier, Hanna Koperska, Walerian Goryniak, Anna Mazur, Paweł Małecki, Ewa i Szymon Dalc, Paweł Łączkowski, Stanisław Stec, Leszek Sroczyński i Mariusz Dłużyński – wymienia Remigiusz Pytlik, zastępca przewodniczącego zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. – Mamy nadzieję, że uroczysta gala i koncert zaplanowane na jesień jako główna część obchodów jubileuszu w Poznaniu, będą nie tylko okazją do wspominania dotychczasowych dokonań, ale też źródłem potrzebnej refleksji nad istotą naszego zawodu i wyzwaniami, które niesie przyszłość. Nie mamy wątpliwości, że doradcy podatkowi zrzeszeni w Wielkopolskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą zdolni im sprostać.