Witamy w LIPCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

CSR – pułapka czy szansa dla przedsiębiorcy

06.05.2024 12:03:29

Podziel się

CSR to społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa, bierze pod uwagę oczekiwania inwestorów, jest zgodne z obowiązującym prawem, spójne z międzynarodowymi normami zachowania, zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach. To definicja, a co oznacza?

[współpraca reklamowa]
TEKST: Adriana Stankiewicz, Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych V i VI kadencji, przewodnicząca komisji ds. szkoleń. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Suchym Lesie k/Poznania, wspiera przedsiębiorców zakładających nowe działalności i spółki, świadczy usługi bieżącego doradztwa podatkowego dla właścicieli firm, przeprowadza audyty podatkowe, prowadzi szkolenia z zakresu finansów, księgowości i podatków. 

Zacznijmy od definicji, czym w zasadzie jest CSR (ang. Corporate Social Responsibility)?
Według Normy PN-ISO 26000 CSR to społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa, bierze pod uwagę oczekiwania inwestorów, jest zgodne z obowiązującym prawem, spójne z międzynarodowymi normami zachowania, zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach”. Wyróżniono siedem obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu i należą do nich: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, środowisko, sprawiedliwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami oraz zaangażowanie społeczne.

Zmiany prawne
W ramach propagowania koncepcji zrównoważonego rozwoju przez organy unijne dostrzeżono potrzebę zwiększenia przejrzystości przekazywanych informacji przez jednostki gospodarcze. W efekcie dokonano szeregu zmian prawnych. Zaplanowano na 6 lipca 2024 r. implementację przepisów Dyrektywy CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive). Przepisy, choć wdrażane stopniowo, nakładają na jednostki dodatkowe obowiązki, m.in. w postaci raportowania niefinansowego w sprawozdaniu z działalności, które jest składane wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym.

Przewidziano następujący harmonogram, który może jeszcze ulec zmianom:

od 1 stycznia 2024 r. – duże spółki objęte dyrektywą NFRD (obrót netto > 50 mln EUR lub suma bilansowa > 25 mln EUR oraz zatrudniające > 500 pracowników);

od 1 stycznia 2025 r. – pozostałe duże spółki (spełniające dwa z trzech kryteriów: > 250 pracowników, > 50 mln EUR obrotu, > 25 mln EUR suma bilansowa);

od 1 stycznia 2026 r. – małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i inne przedsiębiorstwa notowane na giełdzie.

Z jednej strony można by powiedzieć, że mamy jeszcze dużo czasu, aby się na to przygotować, ale nie jest tak do końca. Obowiązki niefinansowego raportowania będą musiały być zrealizowane i będą podlegały atestacji sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przez podmioty uprawnione. Dyrektywa wskazuje biegłego rewidenta jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia takiego badania, który musi zapewnić należyte standardy badania.
Część dużych przedsiębiorstw już pyta swoich kontrahentów, czy stosują zasady CSR, zatem mniejsze przedsiębiorstwa, aby współpracować z większymi, będą musiały wdrożyć nowe rozwiązania, by zapewnić sobie konkurencyjność na rynku.

Zachęta podatkowa
Poszukajmy jednak plusów CSR, niewątpliwie należy do nich zaangażowanie się biznesu w działania na rzecz ochrony środowiska czy w sprawy pracownicze. Wszelkie te działania poprawiają wizerunek firm, a w zasadzie go ocieplają. Młode pokolenie pracowników i konsumentów patrzy już inaczej na produkty, które kupuje i na ludzi, dla których pracuje. Wszechobecnie można spotkać osoby czytające etykiety w sklepie z żywnością czy z kosmetykami, które upewniają się przed zakupem, jak zostały wytworzone zaoferowane produkty. Mamy również większą potrzebę niż dotychczas pracować dla ludzi, którzy uczciwe podchodzą do biznesu i dbają o swoich pracowników. Dano nam czas na przygotowanie się, jednak nie chodzi tutaj tylko o koszty, ale też o zmianę sposobu myślenia o świecie i o ludziach. Według mnie pojawia się tu idea holistycznej firmy, która w końcu ma szansę się przebić i być konkurencyjna na rynku przez swoje społeczne działania na rzecz środowiska i ludzi.

Polski ustawodawca przewidział pewną zachętę podatkową dla przedsiębiorców w postaci ulgi podatkowej dostępnej zarówno dla podatników CIT-u (uzyskujących przychody inne niż z zysków kapitałowych), jak i PIT-u (zasady ogólne/podatek liniowy).
Ulga przewiduje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

  • sportową,
  • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,

przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Oznacza to, iż podatnik może odliczyć 100% jako koszt uzyskania przychodów oraz dodatkowe 50% w ramach ulgi.

Szczegółowe warunki ulgi zostały określone w art. 26ha. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2024.226 t.j. z dnia 2024.02.21) oraz w art. 18ee. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2023.2805 t.j. z dnia 2023.12.29).

Niech CSR stanie się kolejnym powodem, aby odwiedzić doradcę podatkowego w jego kancelarii, by porozmawiać o uldze podatkowej, ale też by wspólnie wspierać własne biznesy w ramach działań społecznych. To właśnie współpraca jest kluczem do rozwoju nas jako ludzi i naszych przedsiębiorstw.