Witamy w LIPCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Działamy na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw

07.01.2022 11:55:44

Podziel się

Poznański Park Naukowo-Technologiczny ma 26 lat. To ośrodek, który wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu innowacji, oferując różne usługi badawcze oraz biznesowe. To również idealne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie na terenie Parku swoją siedzibę mają 62 firmy, w tym zarówno startupy, jak i dojrzałe przedsiębiorstwa. Na czele PPNT stoi profesor Hieronim Maciejewski – wybitny chemik oraz wykładowca, twórca nowych technologii, uhonorowany za zasługi dla wynalazczości w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijanie innowacyjności w Polsce. Jego zdaniem motorem napędowym każdej firmy są ludzie, których trzeba doceniać. I On to robi!

ROZMAWIA: Joanna Małecka
ZDJĘCIA: PPNT

Czym zajmuje się PPNT?
Poznań Park Naukowo-Technologiczny to ośrodek, który wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu innowacji, oferując różne usługi badawcze oraz biznesowe. Na co dzień łączymy naukę z biznesem poprzez komercjalizację wiedzy i technologii. PPNT to również idealne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej (7 budynków na powierzchni 5,4 ha), na którym firmy znajdą biura, laboratoria, sale konferencyjne, a także przedszkole oraz bufet. Obecnie na terenie Parku swoją siedzibę mają 62 firmy, w tym zarówno startupy, jak i dojrzałe przedsiębiorstwa. Wszystkich naszych lokatorów łączy chęć do rozwoju i wdrażania nowych technologii. Mając status jednostki naukowej kat. A, zapraszamy do naszego Hubu B+R firmy zainteresowane outsourcingiem prac badawczo-rozwojowych. Dzięki zespołowi ekspertów/naukowców oraz infrastrukturze badawczej rozwiązujemy problemy technologiczne. Działamy elastycznie, minimalizujemy formalności, optymalizujemy koszty, dostosowując formę współpracy do potrzeb przedsiębiorstwa. Przykładem udanej współpracy jest praca nad nową generacją polimeru służącego do produkcji opon samochodowych, które zyskają lepsze parametry użytkowe. Będzie niższa ścieralność i lepsza przyczepność. Na zlecenie dużej firmy pożeniliśmy rzeczy, które się wzajemnie wykluczają. Drugim ciekawym projektem, na który bardzo liczymy, są induktory odporności roślin, które stanowią alternatywę dla chemicznych środków ochrony roślin. Opracowane przez nas induktory powodują, że roślina zaczyna sama, podobnie jak nasz układ odpornościowy, zwalczać pewne choroby, szkodniki czy grzyby.
Drugim głównym obszarem naszej działalności jest doradztwo biznesowe w obszarze wdrażania innowacji, pozyskiwania funduszy oraz szkolenia wspierające kreatywne poszukiwanie rozwiązań. Dajemy firmom narzędzia, które pomagają im w identyfikacji obszarów zmian, doskonaleniu organizacji, rozwijaniu pomysłów, ochronie własności intelektualnej oraz wdrażaniu nowych technologii.

Jak PPNT wspiera biznes w Poznaniu?
Tworzymy ekosystem sprzyjający innowacjom. Park buduje na swoim terenie wewnętrzny system, angażując firmy we współpracę pomiędzy sobą, sektorem nauki i innymi zewnętrznymi instytucjami. Dzięki temu przedsiębiorcy mają dostęp do różnych partnerów zewnętrznych. Jesteśmy przekonani, że dzięki dobrze działającym powiązaniom sieciowym możemy sprawić, żeby biznes w Poznaniu otrzymał takie wsparcie i usługę, jakiej w danym momencie potrzebuje. Tym sposobem, dzięki atrakcyjnemu portfolio usług oraz wewnętrznej synergii, umożliwiamy ekspansję firm na rynki międzynarodowe i budujemy ich zdolność do stałego generowania innowacji.

Kto może liczyć na Waszą pomoc?
Naukowcy, którzy chcieliby skomercjalizować swoją wiedzę i technologie. Przedsiębiorcy, którzy dążą do rozwoju poprzez innowacje, ale nie wiedzą od czego zacząć. Przedsiębiorcy świadomi swojego potencjału, ale potrzebujący wsparcia wyspecjalizowanych ekspertów. Startupy, które chciałyby rozwinąć swój biznes na różnych rynkach.

W jaki sposób wspieracie startupy?
Obecnie, jako jedyni w Polsce, prowadzimy międzynarodowy program dla startupów. Zrekrutowaliśmy ponad 120 najlepszych europejskich startupów z branży deep tech. Naszymi partnerami zostało ponad 50 międzynarodowych korporacji i 100 przedstawicieli funduszy VC i Business Angels. Młodym spółkom technologicznym oferujemy trzy profilowane ścieżki wsparcia: Program Gotowości Inwestycyjnej, Program Międzynarodowej Inkubacji oraz Program Współpracy z Korporacjami. Widzimy, że nasze działania przynoszą dużą wartość zarówno firmom, jak i naszym partnerom. Chcielibyśmy kontynuować ten projekt w nowej perspektywie finansowej.

Ilu biznesom pomogliście?
Na terenie PPNT znajdują się 62 firmy, niemniej wspieramy nie tylko naszych lokatorów, lecz również firmy zewnętrzne. Obliczyliśmy, że rocznie z naszych usług korzysta kilkaset firm.

Skąd pomysł na utworzenie tej fundacji?
Zaczęliśmy w kilkuosobowym zespole, bez środków unijnych na rozwój. Prof. Bogdan Marciniec, wybitny chemik i były rektor UAM, zainspirowany doświadczeniami z USA i Korei Południowej, postanowił założyć park naukowo-technologiczny w Polsce. W latach 90. koncepcja była kompletnie nieznana i nietuzinkowa. To były trudne czasy, ale determinacja nas nie opuszczała. Duży wpływ na rozwój naszych zasobów miały fundusze strukturalne, dzięki którym dofinansowaliśmy wiele ciekawych projektów, w tym m.in. dwóch inkubatorów czy centrum zaawansowanych technologii. Warto wspomnieć, że PPNT działa w ramach Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ale nie jest częścią uczelni. Od początku naszej działalności musieliśmy być samowystarczalni, stąd nauczyliśmy się przedsiębiorczości.

Co to jest Laboratorium Wyobraźni?
Laboratorium Wyobraźni to część PPNT zorientowana na popularyzację nauki. Stworzyliśmy centrum nauki, które wszystkim tym, którzy są ciekawi świata i nie boją się zadawać nawet najdziwniejszych pytań o to co nas otacza, zapewnia doskonałą zabawę. W czasie pandemii promujemy innowacyjną ideę nauki obywatelskiej (ang. Citizen science), która zakłada, że badania naukowe są prowadzone w całości lub w części wspólnie przez naukowców i obywateli. Przykładem jest wspólna z VW Poznań inicjatywa pt. „Dla błękitnego nieba”, w ramach której uczniowie z 21 wielkopolskich szkół przez cały rok szkolny badają jakość powietrza pod okiem naukowców z PPNT.

Dlaczego rola PPNT dla Poznania jest ważna?
Parki technologiczne znajdują się na całym świecie. Stanowią istotne narzędzia do pobudzania przedsiębiorczości i innowacyjności w regionach. PPNT jest pierwszym polskim parkiem technologicznym, założonym w 1995 r. Niezmiennie od 26 lat staramy się realizować naszą misję i wspierać innowacyjnych przedsiębiorców oraz przedsiębiorczych naukowców, a także mobilizować uczelnie do współpracy z gospodarką. Tym samym jest nam bliskie wspieranie rozwoju naszego miasta i regionu, bo Poznań mamy nie tylko w nazwie.

Z kim współpracujecie?
Z uczelniami (UAM, PP, UP), z innymi parkami poprzez różne projekty (Tallinn, Berlin, Malaga, Kopenhaga, Kowno, Gdańsk, Gdynia, Kraków), z administracją publiczną (Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, Ministerstwa), działamy w krajowych i międzynarodowych sieciach ośrodków innowacji.

Jak Pan się czuje jako szef tak ważnej instytucji w mieście?
Jestem dumny, że przez te lata stworzyliśmy tak profesjonalny zespół ekspertów, który buduje pozytywny wizerunek PPNT. Niewątpliwie sukces tkwi w zespole i to w każdej dziedzinie.

Proszę pochwalić się zdobytymi nagrodami.
Otrzymujemy nagrody za różne nasze obszary działalności, rozpoczynając od programów stypendialnych, poprzez wyróżnienia dla parkowych zespołów badawczych za opracowane wynalazki, skończywszy na nagrodach za wkład w zakresie rozwoju innowacyjności. Otrzymaliśmy wiele nagród z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Krajowy Lider Innowacji, Lider Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji, Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu. Nasze induktory stały się Polskim Produktem Przyszłości, dostaliśmy wyróżnienie w kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy”. Zdobyliśmy II nagrodę w konkursie na Innowację Edukacyjną za nasz autorski program Skillersi, tytuł wzorcowego inkubatora przedsiębiorczości czy Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Jakie ma Pan plany i wizję rozwoju firmy?
PPNT pod wieloma względami odróżnia się od innych Parków. Przede wszystkim tym, że jest jednostką naukową kat. A. Chciałbym wrócić do korzeni i pokazywać więcej z nauki, badań naukowych i usług badawczych realizowanych w PPNT. Oczywiście w dalszym ciągu działamy na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw, niezależnie od okoliczności. Projekty są dla nas nadal ważne. Pozwalają realizować kluczowe funkcje Parku, wpływając na nasz wizerunek. Pokazują nas jako jednostkę, która potrafi działać na różnych płaszczyznach. W naszej strategii deklarujemy, że najbliższe lata przeznaczymy na wzmacnianie roli PPNT jako węzła wiedzy i technologii, tak aby korzystały z niego i instytucje otoczenia biznesu, i region, i startupy i dojrzałe firmy szukające wsparcia w ekspansji zagranicznej. Chcemy być znaczącą częścią procesu tworzenia praktycznych, rynkowych innowacji, a żeby to osiągnąć, PPNT musi dbać o atrakcyjne portfolio usług, wysokiej jakości kadrę i żywe kontakty międzynarodowe. Ważnymi dla nas kierunkami rozwoju są digitalizacja oraz zielony ład. Obecnie, po 26 latach działalności Parku, posiadamy wszystkie „parkowe” instrumenty stymulowania, inkubowania i rozwoju innowacji i przedsiębiorczości, transferu technologii i wspierania MŚP. To sprawia, że jesteśmy prężnie działającym ośrodkiem promującym i wspierającym współpracę nauki z biznesem. I to nie tylko w naszym regionie. Naszą siłą nie jest infrastruktura, aparatura, budynki, lecz przede wszystkim ludzie. Jak powiedział Chris Darimont: „Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym trochę inaczej”. A takich w PPNT nie brakowało i nie brakuje obecnie.

 

Profesor Hieronim Maciejewski w PPNT aktywnie działa od początku istnienia parku, rozwijając jego strategiczne, w tym przede wszystkim naukowe obszary działalności oraz pełniąc przez wiele lat funkcje Członka Zarządu oraz Zastępcy Dyrektora Parku. Prof. Maciejewski to wybitny chemik oraz wykładowca, twórca nowych technologii, uhonorowany za zasługi dla wynalazczości w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijanie innowacyjności w Polsce. Jest autorem lub współautorem 195 publikacji w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych, jednej książki oraz 12 rozdziałów w książkach. Był lub jest kierownikiem lub głównym wykonawcą 29 projektów badawczych. Jego badania są wykorzystywane w przemyśle – jest autorem 98 patentów i zgłoszeń patentowych.