Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Gra o najwyższą stawkę, czyli przedsiębiorca w roli detektywa

04.10.2022 13:36:51

Podziel się

Deregulacja zawodu księgowego, która miała miejsce w 2014 roku, sprawiła ogromne zamieszanie na rynku usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i wpłynęła na spadek jakości świadczenia usług księgowych. Pokazują to wyniki badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów wśród przedsiębiorców. Aż 43 proc. Badanych wskazało, że efektem deregulacji zawodu księgowego jest niska jakość świadczenia usług (badania ankietowe Ministerstwa Finansów z 2018 roku).

 

 

TEKST: Sylwia Rzepka, dyplomowana księgowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
ZDJĘCIA: Archiwum SKWP

 

Podejmując zatem współpracę z biurem rachunkowym, przedsiębiorca powinien dokonać przemyślanej decyzji. Nieodpowiedni wybór może skutkować karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub obydwóm tym karom łącznie. Dlatego też przed nawiązaniem współpracy warto sprawdzić, czy biuro rachunkowe posiada ugruntowaną pozycję na rynku oraz ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Bardzo ważnym elementem w tej branży jest także sukcesywne i ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz aktualizacja wiedzy prawno-podatkowej. To łatwo zweryfikować, ponieważ ukończone szkolenia i kursy są potwierdzane certyfikatami i zaświadczeniami. Kolejne niezbędne atrybuty w zawodzie księgowym to odpowiedzialność, rzetelność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej i zachowanie tajemnicy zawodowej. Wielość różnych czynników powoduje, że przedsiębiorcy bardzo trudno ocenić jest już na samym początku, czy dokonuje trafnego wyboru biura rachunkowego. Niestety obecnie biuro rachunkowe może otworzyć praktycznie każda osoba, co dodatkowo utrudnia wybór. Wystarczy pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność w zakresie określonych przestępstw – innych warunków nie ma.

Certyfikat księgowego
Zatem w jaki sposób przedsiębiorca może zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz finanse własnej firmy i sprawdzić, czy wybrane przez niego biuro rachunkowe jest w pełni profesjonalne? Jednym ze sposobów jest wejście w rolę detektywa i sprawdzenie opinii o biurze rachunkowym w Internecie, wśród przedsiębiorców oraz znajomych. Warto także umówić się na wstępną rozmowę i poprosić o przedłożenie certyfikatów z odbytych kursów i szkoleń oraz sprawdzić, czy biuro rachunkowe posiada obowiązkową polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej. Przedsiębiorca powinien również zwrócić uwagę, czy aby uzyskane przez księgowego certyfikaty i zaświadczenia wydawane były przez znane i renomowane firmy szkoleniowe oraz ich aktualność.

Innym sposobem na wybór kompetentnego biura rachunkowego jest wybór takiego, w którym jest osoba z tytułem Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych (CEUK), wydawanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Co wyróżnia księgowego posiadającego tytuł CEUK na tle innych księgowych? Otóż sam kurs CEUK przeznaczony jest dla tych księgowych, którzy posiadają ugruntowaną wiedzę oraz praktykę w zawodzie i wiążą swoją przyszłość z usługowym prowadzeniem ksiąg. Należy przy tym podkreślić, że certyfikat otrzymują tylko osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin i ukończą kurs dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych. Jest to kluczowe, ponieważ przez cały okres trwania kursu księgowi poznają obowiązki oraz diagnozują ryzyka w usługowym świadczeniu księgowości, a to w sposób znaczący poszerza ich wiedzę oraz uświadamia o odpowiedzialności. Dzięki temu przedsiębiorca może być pewien, że ma do czynienia z księgowym, który jest ekspertem w swojej dziedzinie i będzie świadczył usługi na najwyższym poziomie. Uzyskanie tytułu Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych jednakże zobowiązuje, ponieważ aby go utrzymać, księgowy musi obowiązkowo systematycznie szkolić się, z czego jest rozliczany. Osoby posiadające tytuł CEUK są również zobowiązane do podpisania deklaracji o stosowaniu zasad etyki w rachunkowości – a to często stanowi klucz do sukcesu we wzajemnej współpracy. Pamiętajmy również o tym, że CEUK wydawany jest przez renomowaną, najstarszą oraz największą organizację zrzeszającą księgowych – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, która od 115 lat szkoli i swoimi działaniami wspiera wszystkich księgowych.

Agnieszka Sienkiewicz
Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych
Certyfikat CEUK pozwolił mi uzyskać większą wiedzę na temat organizacji usług księgowych w biurze rachunkowym. Dzięki ukończeniu kursu otrzymałam możliwość uczestniczenia w spotkaniach zrzeszających osoby posiadające certyfikat. Poznałam wielu wspaniałych specjalistów, z którymi regularnie się spotykamy, aby omówić problemy zawodowe i dzielić się doświadczeniem.
Tytuł CEUK to zobowiązanie do cyklicznego kształcenia. Obowiązek aktualizacji i poszerzania wiedzy przekłada się na rzetelność wykonywanych usług oraz potwierdzenie uprawnień i kwalifikacji biura do wykonywania usług księgowych.
Dzięki posiadanemu certyfikatowi mogę wyróżnić się na rynku i zapewnić klientom profesjonalną obsługę na wysokim poziomie”.

Marta Drzewiecka
Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych
Uzyskanie tytułu Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych umożliwiło mi ekspansję na rynku usług księgowych, umocniło moją pozycję zarówno wśród klientów, jak i konkurencji. Podczas kursu dowiedziałam się, jak istotne są zapisy w umowie z klientami, zapoznałam się z warunkami dobrej organizacji systemu świadczeń usług księgowych oraz jego kontroli. Bardzo ważnym zagadnieniem było omówienie etyki w ramach świadczonych usług, a także w ramach pełnienia zawodu księgowego. Bieżące spotkania w ramach grupy Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych sprzyjają wymianie poglądów i doświadczeń, a uczestnictwo w odczytach, warsztatach, szkoleniach, podnoszeniu kwalifikacji, a w konsekwencji budowaniu profesjonalnego wizerunku eksperta”.

Monika Grzyb
dyplomowana księgowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
„Księgowy XXI wieku musi ćwiczyć umysł jak kulturysta na siłowni mięśnie, aby nie stracić kondycji i nie zostać w tyle w dobie ciągłych zmian. Szkoleń i możliwości jest wiele, postanowiłam wybrać CEUK – co właściwie oznacza ten skrót, za chwilę. Wiadomo, jak każde szkolenie najpierw są zajęcia, potem egzamin i efektem jest uzyskanie tytułu, a dokładnie zostałam Certyfikowanym Ekspertem Usług Księgowych. Czy to koniec? Nic bardziej mylnego, to dopiero początek!
Po pierwsze jest to również zobowiązanie do dalszego doszkalania, czyli zrealizowania określonej liczby godzin szkoleń w ciągu roku, aby nie stracić tytułu. Po drugie stałam się członkiem grupy, do której należą wspaniali ludzie pełni pasji i wiedzy branżowej. Wspólne spotkania to szansa na ciągły rozwój i dyskusje księgowo-podatkowe, które pomagają w codziennej pracy”.