Witamy w CZERWCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Kapsułki to nasza specjalność

31.03.2021 08:20:26

Podziel się

Natalia Walas-Marcinek jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym firmy farmaceutycznej Curtis Health Caps, działającej w modelu Contract Development & Manufacturing Organization (CDMO). Spółka posiada nowoczesny i innowacyjny park maszynowy zlokalizowany w fabryce o łącznej powierzchni 14 000 m2 oraz doskonale wyposażony dział badań i rozwoju zatrudniający wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Roczne możliwości produkcyjne wynoszą 1,4 miliarda kapsułek. Firma zatrudnia ponad 300 pracowników. CHC w trakcie 30-letniej obecności na rynku polskim i rynkach zagranicznych zyskało miano zaufanego partnera, świadcząc usługi dla klientów z branży farmaceutycznej, spożywczej oraz kosmetycznej i weterynaryjnej.

TEKST: Redakcja
ZDJĘCIA : Sławomir Brandt

Natalia Walas-Marcinek
Prezesem Zarządu
Dyrektor Generalny
Curtis Health Caps

Jak to się wszystko zaczęło? Jaka jest historia firmy Curtis Health Caps?

Curtis Health Caps istnieje od ponad trzech dekad na przestrzeni trzydziestu lat obecności na polskim i zagranicznym rynku zyskaliśmy miano wiarygodnego partnera w branży farmaceutycznej. Firma wchodzi w skład Curtis Group, związanej ze Zbigniewem Niemczyckim oraz Katarzyną Frank-Niemczycką, a początki CHC sięgają roku 1989. Wówczas profilem działalności organizacji była produkcja i sprzedaż produktów leczniczych oraz suplementów diety pod markami własnymi Curtis Healthcare. Działalność rozpoczęliśmy w Poznaniu, przy ulicy Żeromskiego, a naszą wiodącą marką był jeden z pierwszych na polskim rynku produktów magnezowych o przedłużonym uwalnianiu. Następnie firma rozszerzyła portfel produktowy, m.in. o suplementy diety. W roku 2012 został uruchomiony nowoczesny zakład produkcyjny w Wysogotowie pod Poznaniem, wówczas nastąpiła zmiana profilu działalności na CDMO. To, co nas obecnie wyróżnia, to tzw. „czysty model biznesowy” brak własnych marek wpisuje się w długoterminową strategię CHC.

Na stole w gabinecie leżą próbki kapsułek. Mają różne kolory i kształty. Pani Prezes dokładnie omawia każdą z nich.

Natalia Walas-Marcinek: Jak Pani widzi, specjalizujemy się w wytwarzaniu kapsułek żelatynowych miękkich.

Dlaczego akurat taka forma, a nie np. tabletki?

Technologia wytwarzania kapsułek żelatynowych miękkich wymaga wiedzy specjalistycznej oraz wieloletniego doświadczenia. Jako organizacja wyspecjalizowaliśmy się w formie, która w porównaniu do tabletek jest postacią nowoczesną i rokrocznie staje się bardziej popularna. Kapsułki żelatynowe są idealną formą podania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak np. witamina D, której tak bardzo potrzebuje nasza populacja zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. CHC wytwarza różne postacie kapsułek miękkich, takie jak kapsułki twist-off, kapsułki do ssania czy kapsułki do żucia, które pokochały dzieci.

Jakie inne formy stanowią ofertę CHC?

Oprócz kapsułek miękkich żelatynowych, w skład naszej oferty wchodzą również płyny. Obecnie forma ta stanowi drugą gałąź naszych przychodów, a z roku na rok odnotowujemy wzrost zamówień na produkty w postaci płynnej. Są to roztwory doustne, syropy oraz zawiesiny idealne do stosowania u dzieci, a także u osób starszych mających problemy z połykaniem. Formy płynne stanowią również optymalną formułę dla wegan i wegetarian, gdyż nie zawierają pochodnych tkanek zwierzęcych. Spełniamy zatem różnorodne oczekiwania konsumentów i pacjentów w zakresie postaci produktu, formy podania oraz jego smaku, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza wśród najmłodszych pacjentów.

Czy głównymi odbiorcami wytwarzanych w CHC produktów są firmy farmaceutyczne?

Tak. Firmy farmaceutyczne nie zawsze dysponują warunkami umożliwiającymi produkcję danej postaci farmaceutycznej in-house, wówczas decydują się na zewnętrzne wytwarzanie produktu. Decyzja ta niejednokrotnie podyktowana jest dążeniem do skrócenia czasu niezbędnego do wprowadzenia produktu na rynek lub potrzebą obniżenia kosztów pozyskania nowego produktu. Outsourcing w branży farmaceutycznej od lat zyskuje na znaczeniu, a tradycyjny model dostawy, zgodnie z którym jeden podmiot realizuje całość procesu, znajduje coraz mniejsze zastosowanie w praktyce. Wychodząc naprzeciw pożądanym na rynku formom usług, firma Curtis Health Caps jest przykładem modelowej organizacji CDMO, specjalizującej się w wytwarzaniu kapsułek miękkich oraz niesterylnych form płynnych.

Jak wygląda współpraca z CHC?

Opracowywanie i wytwarzanie produktów w CHC objęte jest kompleksową obsługą na wszystkich etapach prac, począwszy od usług badawczo-rozwojowych, poprzez doradztwo rejestracyjne oraz jakościowe, produkcję, a na magazynowaniu i transporcie kończąc. Jednocześnie jest to proces zawsze dostosowany do oczekiwań klienta z danego segmentu rynku farmaceutycznego. Pierwszym i bardzo istotnym etapem jest wsłuchanie się w potrzeby klienta. Następnie nasz Dział R&D w oparciu o obowią- zujące przepisy prawne oraz przy uwzględnieniu trendów rynkowych, przygotowuje propozycję produktu, który stanowi idealną odpowiedź na zapytanie ofertowe. Klienci niejednokrotnie zgłaszają się do CHC z własnymi pomysłami, wówczas przechodzimy do drugiego etapu procesu, podczas którego opracowujemy szczegółową formulację produktu oraz koncepcję opakowania. Działamy elastycznie i dostosowujemy się do różnych potrzeb rynku. Część naszych klientów oczekuje szybkich wdrożeń przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości produktów. Proponujemy im tzw. listę „Ready to Market” obejmującą produkty, których stabilność potwierdzona została w wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach naszych własnych inwestycji.

Czyli posiadacie własne laboratorium badawczo-rozwojowe?

Tak, posiadamy bardzo dobrze wyposażone laboratoria fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne. W naszych laboratoriach zatrudniamy doświadczonych specjalistów w zakresie opracowań analitycznych, badań stabilności oraz kontroli jakości. Obszar laboratoryjny wyposażony jest w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową spełniającą standardy GMP. Zaplecze to pozwala nam koncentrować się na zapewnieniu i potwierdzeniu jakości produktów, od opracowania i walidacji metod analitycznych, poprzez kontrolę jakości wytwarzanych produktów, do przeprowadzenia badań stabilności produktów w całym okresie ważności. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z aktualnymi wytycznymi ICH.

W jaki sposób firma zapewnia wysoką jakość produktów?

CHC zwraca szczególną uwagę na jakość wytwarzanych produktów, którą zapewnia Zintegrowany System Zarządzania Jakością obejmujący certyfikaty: GMP, BRC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016. W tym standardzie wytwarzamy produkty lecznicze, wyroby medyczne, suplementy diety, produkty kosmetyczne i weterynaryjne.

Czy CHC inwestuje w nowe produkty?

Tak, coraz więcej inwestujemy w rozwój produktów, także leczniczych, których proces opracowania trwa nawet kilka lat. Rozwój produktów leczniczych wymaga wiedzy specjalistycznej, znajomości wymagań prawnych i aktualnych wytycznych, tak aby w jego efekcie powstało dossier produktu leczniczego. Prace rozwojowe poprzedzamy zawsze szczegółową analizą rynku i prognozami jego rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Jest to proces bardzo złożony, wymagający wiedzy eksperckiej oraz dostępu do branżowych baz danych. W efekcie rzetelnie opracowaną dokumentację proponujemy klientowi, który może na jej podstawie zarejestrować produkt leczniczy pod swoją marką, a następnie wprowadzić do sprzedaży.

Domyślam się, że lubicie wyzwania i nieustannie stawiacie na innowacje.

Zdecydowanie tak, o tym świadczy dynamika naszego dotychczasowego rozwoju oraz dokonana ekspansja na rynki zagraniczne obecnie około połowa naszego przychodu pochodzi z eksportu. CHC nieustannie stawia na dalszy rozwój oferty. Dowodem na to, że lubimy wyzwania, może być fakt, że dzięki optymalizacji procesu kapsułkowania specjalizujemy się nie tylko w wypełnieniach olejowych, ale i kapsułkowaniu trudnych produktów zawiesinowych. Aby to osiągnąć, konieczne jest przeprowadzenie szeregu prac rozwojowych, które obejmują próby laboratoryjne, badania kompatybilności substancji a następnie próby technologiczne potwierdzające wykonalność w skali produkcyjnej i wreszcie serie optymalizacyjne pozwalające na dopracowanie procesu. Realizujemy szereg projektów optymalizujących procesy technologiczne oraz nieustannie śledzimy potrzeby rynku i dostępność nowych rozwiązań pod kątem możliwego włączenia do naszej działalności.

Jakie jest stanowisko CHC w kwestii inwestycji?

Inwestycje są nierozłączną częścią dynamicznie rozwijającej się organizacji. Prowadzimy biznes uwzględniając oczekiwania klientów i plany rozwojowe ich sprzedaży oraz wymagania restrykcyjnych międzynarodowych norm jakościowych. Jednocześnie sami kreujemy standardy branży CDMO. Inwestycje są nieodłącznym elementem takiej strategii. Jesteśmy firmą produkcyjną, więc naszym priorytetem jest oczywiście zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy produkcyjnych dla naszych klientów, co przekłada się na inwestycje w urządzenia i infrastrukturę produkcyjną. Dostępne moce produkcyjne muszą być wysokowydajne, abyśmy mogli zapewnić klientom atrak- cyjne ceny. Stąd inwestycje w optymalizację procesów produkcyjnych, np. w ubiegłym roku zainwestowaliśmy w automatyzację produkcji, co pomaga nam również w dobie pandemii, która niesie ryzyko absencji pracowników. Równolegle inwestujemy w obszarach: bezpieczeństwa, kapitału ludzkiego i rozwoju kadry kierowniczej, dzięki czemu jesteśmy obecnie już znaczącym i mam nadzieję atrakcyjnym pracodawcą w regionie.

Jakie inwestycje są obecnie realizowane lub planowane?

Aktualnie realizujemy projekt związany z rozbudową zakładu o nową powierzchnię produkcyjną oraz zwiększeniem mocy produkcyjnych w obszarze pakowania w blipstry. To z kolei pociągnie za sobą zwiększenie zatrudnienia w 2022 roku i nowe miejsca pracy.

Jesteście znani i rozpoznawalni nie tylko w Polsce, ale również na rynkach międzynarodowych…

Jak wspominałam, około połowa naszych przychodów pochodzi z rynków zagranicznych, głównie z Unii Europejskiej, ale produkujemy również dla krajów, takich jak Rosja, Ukraina, Wietnam, nasza firma jest obecna także na Bliskim Wschodzie. W skali europejskiej jesteśmy już mocno rozpoznawalni. Bierzemy udział w wydarzeniach branżowych i targach międzynarodowych, gdzie prezentujemy produkty i usługi naszej firmy. Niestety aktualnie odbywa się to w formie wirtualnej, niemniej jednak mamy nadzieję, że niebawem wszystko wróci do normy.

Myśli Pani, że rok 2022 będzie „normalny”?

Zależy to przede wszystkim od tempa szczepień oraz nabywania naturalnej odporności. Oczywiste jest, że wszyscy czekamy na bezpieczną rzeczywistość i powrót do „normalności”.

Jak pandemia wpłynęła na działalność firmy?

Z całą pewnością rzeczywistość w dobie pandemii w wysokim stopniu potwierdziła odporność naszej organizacji na kryzys. Firma Curtis Health Caps zareagowała niezwykle sprawnie na pojawiające się ograniczenia i trudności. Bardzo szybko wprowadziliśmy rozwiązania, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w naszej organizacji. Zadbaliśmy o odpowiednie przygotowanie miejsc pracy oraz w przypadku pracowników biurowych wprowadziliśmy narzędzia umożliwiające pracę zdalną. Równolegle, reagując na potrzeby rynku w sytuacji pandemicznej, zaproponowaliśmy naszym klientom linię produktów do dezynfekcji opartą na działaniu chlorheksydyny, która stanowi bezpieczną alternatywę dla innych tego typu produktów.

Jakie produkty cieszą się większym zainteresowaniem w dobie pandemii?

Obecnie wytwarzamy zdecydowanie więcej produktów z witaminą D, w której specjalizujemy się od początku istnienia firmy. Zapotrzebowanie na produkty z witaminą D wzrasta, ponieważ witamina ta wspiera pracę układu odpornościowego, a jej stosowanie może być pomocne w profilaktyce i łagodzeniu ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Kładziemy również duży nacisk na dostarczenie obszernego i rzetelnego wsparcia merytorycznego dla wszystkich produktów poprzez regularną publikację artykułów eksperckich na stronie internetowej i inne postaci nowoczesnych materiałów informacyjnych. Ostatnio odbyła się premiera animacji multimedialnej pt. „Witamina D – dlaczego warto?”, dostarczającej kompleksowej wiedzy na temat działania witaminy D w przystępnej dla widza formie.

Zapraszam do śledzenia naszej strony: www.chc.com.pl i zakładki „Artykuły eksperckie” oraz mediów społecznościowych CHC.

Jakie obszary działalności CHC wchodzą w zakres zainteresowania społecznej odpowiedzialności biznesu?

Dbamy o dobre praktyki wewnątrz firmy, podejmując działania w obszarze ochrony środowiska poprzez ograniczanie i segregowanie odpadów, czy wdrażanie ekologicznych rozwiązań w firmie. Dobry tego przykład stanowi m.in. obniżenie zużycia mediów na przestrzeni ostatnich lat mimo wzrostu wolumenu produkcji, dzięki precyzyjnie zaplanowanym i długofalowym działaniom, zdołaliśmy obniżyć zużycie energii elektrycznej, gazu i wody. Nasza fabryka jest nowoczesna, co przekłada się na zastosowanie rozwiązań, które prowadzą do minimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko. Ale CSR to również ludzie, społeczność, która nas otacza i której wartości uwzględniamy w naszym działaniu. To na pewno liczne biegi charytatywne, w których uczestniczymy.

Pochwalę się, że mamy już blisko 20 biegaczy! To także regularne wsparcie schroniska dla zwierząt, udział w Akademii Przyszłości, Akcji Gwiazdor czy Szlachetnej Paczce. Cieszymy się również, że w czasie pandemii mogliśmy wesprzeć szpitale i pogotowie ratunkowe w Poznaniu.

Niejednokrotnie podkreślała Pani, że zacieśnianie współpracy między producentami farmaceutycznymi a uniwersytetami jest istotne. Na czym to polega?

Wspieramy rozwój młodych osób, które dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową. Współpracujemy z poznańskimi uczelniami i Polską Radą Biznesu, corocznie przyjmując studentów i absolwentów na staże i praktyki, dając im możliwość zapoznania się z produkcją i rozwojem farmaceutycznym. Niejednokrotnie współpraca ta znajduje swoją kontynuację w formie regularnego zatrudnienia młodych ludzi w CHC. Współpracujemy również z nowo powstałym Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym mamy nadzieję w niedalekiej przyszłości zaoferować jego uczniom praktyki.

Co według Pani jest najważniejszym czynnikiem składającym się na sukces CHC?

Siłą napędową CHC i jej najcenniejszym kapitałem zawsze byli i są Pracownicy. Zaangażowany i lojalny Zespół umożliwił dotychczasowy niezwykle dynamiczny rozwój firmy. Co więcej, ambicje i energia naszej ekipy sięgają dalej! Obiema rękami podpisuję się więc pod stwierdzeniem, że firmę tworzą ludzie po mojej stronie pozostaje zaszczyt współpracy z takim Zespołem.