Witamy w LIPCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Kolejna zachęta dla wielkopolskich inwestorów

Podziel się

Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska, czyli poznański oddział Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działa od półtora roku. W tym czasie liczba decyzji wydanych na terenie Wielkopolski wzrosła trzykrotnie. – Teraz warunki do rozwoju są jeszcze lepsze, ponieważ weszła w życie nowelizacja rozporządzenia, które wydłuża okres obowiązywania Decyzji o Wsparciu w naszym regionie do 12 lat – mówi Magdalena Hilszer, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

ROZMAWIA: Daria Zachęta
ZDJĘCIE: Agata Jesse Obiektywnie
[współpraca reklamowa]

Jakiego rodzaju wsparcie oferujecie przedsiębiorcom?
Magdalena Hilszer: W ramach PSI przedsiębiorca może otrzymać ulgę podatkową polegającą na zwolnieniu z podatku dochodowego rozliczanego w ramach nowej inwestycji. Wysokość ulgi jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji inwestycji oraz poniesionych przez inwestora kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że np. na terenie Wielkopolski duży przedsiębiorca może otrzymać maksymalne wsparcie w wysokości 20% lub 25% poniesionych kosztów kwalifikowanych, natomiast średnie przedsiębiorstwo premiowane jest dodatkowymi 10% wsparcia, małe i mikro 20% – co oznacza, że przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 50 osób mogą skorzystać z ulgi w wysokości nawet 45% kosztów inwestycji.

Co ważne 27 grudnia ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia strefowego, która wydłużyła okres obowiązywania decyzji o wsparciu na terenie Wielkopolski z 10 do 12 lat. To świetna informacja, która umożliwi inwestorom całkowite wykorzystanie przysługującej im ulgi podatkowej z tytułu nowej inwestycji. Liczymy, iż będzie to kolejna zachęta dla wielkopolskich przedsiębiorców, aby korzystali z oferowanego przez nas wsparcia.

Czy każdy przedsiębiorca może otrzymać taką decyzję?
Decyzję o Wsparciu może otrzymać każdy przedsiębiorca prowadzący lub rozpoczynający działalność w sektorach objętych wsparciem pod warunkiem, że spełni kilka określonych ustawą kryteriów. Pierwsze z nich to minimalne nakłady inwestycyjne, które, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, przedsiębiorca musi ponieść. Przykładowo duży inwestor budujący fabrykę w mieście Poznań musiałby zainwestować 100 mln złotych, ale średni już 10 mln zł, mały – 5 mln zł, a mikroprzedsiębiorca 2 mln zł. Co istotne, wsparciem mogą zostać objęte nie tylko przedsiębiorstwa produkcyjne czy usługowe, ale również firmy z sektora BPO, czyli tak zwanych nowoczesnych usług dla biznesu, takich jak księgowość, rachunkowość, IT czy np. centra usług wspólnych lub firmy realizujące usługi architektoniczne czy inżynierskie, które są również premiowane obniżeniem minimalnych kosztów kwalifikowanych dla dużych i średnich przedsiębiorców do wartości przysługującej małym firmom, w tym przypadku do 5 mln zł. To bardzo ważny dla Poznania i naszego regionu sektor, który w naszym mieście powinien się prężnie rozwijać i przyciągać kolejnych, także zagranicznych inwestorów.

Jeśli popatrzymy na liczby w Polskiej Strefie Inwestycji Wielkopolska, trzykrotny wzrost wydanych decyzji o wsparciu za 2023 r. to zdecydowany krok do przodu. Czy ten rok zapowiada się równie dobrze?
Od powołania w 2022 roku naszego poznańskiego biura, intensywnie pracujemy nad wzrostem świadomości wielkopolskich przedsiębiorców na temat przysługującego im wsparcia w ramach PSI. Statystyki pokazują, że ta praca przynosi owoce – docieramy do coraz szerszej grupy inwestorów, którzy występują o decyzje o wsparciu. W samym 2023 roku wydaliśmy w K-S SSE 42 decyzje o wsparciu, z czego 11 decyzji na terenie Poznania i Wielkopolski. Na ich podstawie przedsiębiorcy planują utworzyć nowe miejsca pracy i zainwestować w naszym regionie ponad 224 mln zł. Niezależnie od branży są to podmioty, które patrzą w przyszłość, mają silny komponent B+R i rozwijają się, inwestując w innowacje i nowoczesne technologie.

Co jest kluczem do tego sukcesu?
Na dobry klimat do inwestycji składa się wiele czynników. To praca całego naszego zespołu: Magdalena Urbaniak, Tomasz Ćwiek, Justyna Płonka to doświadczeni menadżerowie projektów inwestycyjnych, którzy odpowiadają nie tylko za promocję dostępnych rozwiązań strefowych, kontakty z samorządami, organizację konferencji, szkoleń, warsztatów dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim dają wsparcie na każdym etapie przygotowania wniosku o wydanie decyzji. To także współpraca naszego zespołu z instytucjami otoczenia biznesu, bezpośrednie spotkania ze starostami, wójtami i burmistrzami gmin leżących na zarządzanym przez nas obszarze. 

Na klimat wpływ ma również usytuowanie naszych biur. Znaleźć nas można na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w budynku World Trade Center. Współpraca z MTP już od lat układa nam się bardzo dobrze.

W minionym roku udało nam się również zainaugurować autorski projekt – cykl spotkań „Czy warto inwestować?”, który cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. To spotkania, podczas których wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu, Regionem Wielkopolskim Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Biurem Regionalnym PARP w Poznaniu spotykaliśmy się z przedsiębiorcami, przedstawiając szeroki zakres wsparcia oferowanego przez nasze instytucje. Dotychczas w naszych warsztatach wzięło udział ponad 300 przedsiębiorców z dziesięciu wielkopolskich miast.

Jakie są plany na obecny rok?
Po wyjątkowo udanym 2023 roku, oczywiście planujemy dotrzeć do jeszcze szerszej grupy przedsiębiorców, zarówno tych z Poznania, jak i z małych, niekoniecznie kojarzonych z wielkimi  inwestycjami miejscowości. Każdy przedsiębiorca jest dla nas ważny, niezależnie od tego, czy jest to firma duża, średnia, mała czy mikroprzedsiębiorca. Aktywność samorządów i świadomość narzędzi wsparcia, które oferuje Polska Strefa Inwestycji, to kluczowy temat, który wymaga wiedzy i dobrej współpracy, na którą mocno w tym roku liczymy.