Witamy w LIPCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Kolejny raz wybieramy Wielkopolskie Filary Biznesu

11.03.2024 13:51:12

Podziel się

Ruszyła kolejna edycja konkursu, w którym najlepsze firmy z Wielkopolski mogą ubiegać się o tytuł Wielkopolskich Filarów Biznesu. To wyjątkowa szansa, aby wyróżnić się na tle innych firm i zyskać zasłużone uznanie za swoje osiągnięcia w rozwoju firmy i regionu. Z przyjemnością prezentować i promować będziemy osiągnięcia wielkopolskich firm, które nie tylko odnoszą sukcesy biznesowe, ale także aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej i dbają o środowisko naturalne.

TEKST: Wielkopolski Klub Kapitału
ZDJĘCIA: Archiwum prywatne

Konkurs jest otwarty dla firm każdej wielkości, działających w różnorodnych, nawet niszowych branżach. Obejmuje on cztery zróżnicowane kategorie: Solidny pracodawca, Zielony lider, Lider innowacji oraz Sukces po poznańsku.

Solidny pracodawca
W tej kategorii konkursowej zachęcamy do udziału firmy, które poświęcają szczególną uwagę aspektowi ludzkiemu i wyróżniają się wyjątkową troską o swoich pracowników. Wielkopolskie Filary Biznesu w tej kategorii to przede wszystkim firmy, w których pracownicy nie tylko wykonują swoje obowiązki, ale również czerpią radość z pracy. To przedsiębiorstwa, które w swojej kulturze organizacyjnej mają wpisane troskę o rozwój i dobrostan swoich pracowników. Dbają one o budowanie trwałych relacji oraz wspierają wszechstronny rozwój pracowników, przy zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Zielony lider
Działania na rzecz naszej planety coraz częściej stają się domeną społecznie odpowiedzialnych firm. Zielony lider to firma, dla której dbałość o ekologię to nie tylko obowiązek nakładany przez przepisy, ale coś więcej. To firma wdrażająca ekologiczne rozwiązania czy też propagator ekologii w pracowniczym gronie lub wśród lokalnej społeczności. W konkursie oceniana będzie nie tylko skala ekologicznych inwestycji, ale także pomysłowość i konsekwencja w działaniach na rzecz naszej planety.

Lider innowacji
Bez innowacyjności nie ma rozwoju biznesu. Dlatego innowacje w naszym konkursie rozumiemy szeroko – zarówno jako inwestycje w rozwój najnowszych technologii, automatyzację produkcji, wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek, czy też wprowadzanie zmian organizacyjnych wnoszących organizację na ścieżkę szybszego rozwoju. Bez względu na to, czy innowacje wdrażane są na skalę firmy, branży, regionu czy świata, każdy, kto stawia na innowacje, ma szansę pretendować o tytuł Lidera innowacji.

Sukces po poznańsku
Poprzednia edycja konkursu dowiodła, że nie tylko istnieje coś takiego jak poznański styl prowadzenia biznesu, ale także że firm osiągających sukces w Poznaniu w takim właśnie stylu jest naprawdę dużo. Czekamy na kolejne inspirujące historie lokalnych firm, silnie utożsamiających się z naszym regionem! Na najlepszych czeka statuetka Wielkopolskiego Filara Biznesu w kategorii Sukces po poznańsku. – Współpraca z regionalnymi firmami jest dla mnie od lat niezwykle inspirująca – mówi Joanna Małecka, redaktor naczelna „Sukcesu po poznańsku”. – Cieszę się, że to właśnie kategoria Sukces po poznańsku spotkała się z tak dużym zainteresowaniem w poprzedniej edycji konkursu.

Dla Wielkopolski – wspierajmy się lokalnie
Ponieważ konkurs ma charakter regionalny, również w tegorocznej edycji w każdej z kategorii konkursowych dodatkowe punkty można otrzymać za działania na rzecz gospodarczego i społecznego rozwoju Wielkopolski. Dynamiczny rozwój zapewniający dodatkowe miejsca pracy, kooperacja z regionalnymi firmami, inwestycje podnoszące jakość życia w regionie, działania CSR ukierunkowane na społeczność lokalną, kulturowe wsparcie regionu – to wszystko będzie również brane pod uwagę przez kapitułę wyłaniającą laureatów. – Wielkopolska to silny gospodarczo region, wyjątkowych firm mamy naprawdę wiele. Wspierajmy się wzajemnie, promujmy lokalne produkty i usługi. To jedno z założeń Wielkopolskiego Klubu Kapitału i zarazem cel konkursu Wielkopolskie Filary Biznesu – mówi Paweł Bugajny, prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału.

Jak przebiegać będzie ocena kandydatów?
Po zebraniu wniosków partner merytoryczny konkursu – Kancelaria Filipiak Babicz Legal – dokona analizy wniosków i przygotuje szczegółowe zestawienie kandydatów wraz punktacją przyznaną na podstawie opracowanej metodologii. Zestawienie to posłuży jako narzędzie pomocnicze dla grona ekspertów – praktyków gospodarczych z wieloletnim stażem, których zaprosiliśmy do udziału w kapitule konkursowej, która wyłoni laureatów. Szczegółowy skład kapituły dostępny jest na stronie internetowej https://wkk.poznan.pl/wielkopolskie-filary-biznesu/. Zasiądą w niej przedstawiciele organizatorów oraz grono uznanych lokalnie autorytetów w obszarze gospodarki.

Jak można wziąć udział w konkursie?
Wszystkie zainteresowane udziałem firmy prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym na stronie Wielkopolskiego Klubu Kapitału. Po wyborze kategorii konkursowej wypełniony formularz należy przesłać na adres filarybiznesu@wkk.poznan.pl w terminie do 10 kwietnia 2024 roku. Na podstawie zebranych wniosków przygotowane zostaną prezentacje wszystkich uczestników konkursu, które opublikowane zostaną w kwietniowym wydaniu „Sukcesu po poznańsku”. Uczestnicy prezentowani będą także na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych zarówno Klubu, jak i „Sukcesu po poznańsku”. Udział w konkursie jest odpłatny – koszt 2000 zł +VAT.

Dlaczego opłata konkursowa?
Opłata konkursowa przeznaczona jest na pokrycie kosztu prezentacji każdego uczestnika (nie tylko laureatów) na łamach „Sukcesu po poznańsku” oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu. Zgodnie z regulaminem każda firma, która zgłosi swój akces do konkursu, zostanie zaprezentowana w formie artykułu na całą stronę w „Sukcesie po poznańsku” oraz w mediach społecznościowych.

Kiedy poznamy Wielkopolskie Filary Biznesu 2024?
W każdej kategorii konkursowej kapituła wybierze w głosowaniu tajnym jednego laureata, który otrzyma prestiżową statuetkę, dyplom i prawo do posługiwania się tytułem Wielkopolskiego Filara Biznesu.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie laureatom Wielkopolskich Filarów Biznesu nastąpi podczas uroczystej gali z okazji 31. rocznicy istnienia Wielkopolskiego Klubu Kapitału, która odbędzie się 10 czerwca br.

Mateusz Brodnicki, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii FILIPIAK BABICZ LEGAL:

Cieszymy się, że jako kancelaria wywodząca się z Wielkopolski i silnie związana z tym regionem, możemy wesprzeć konkurs Wielkopolskie Filary Biznesu od strony merytorycznej. Kluczowe jest, aby proces wyboru był transparentny i oparty na starannie dobranych kryteriach. Wraz z gronem ekspertów z obszaru gospodarki i przedsiębiorczości, będziemy dokładnie analizować wnioski, przywiązując wagę nie tylko do osiągnięć firm, ale także do ich wkładu w rozwój Wielkopolski. Poprzednia edycja konkursu pokazała dużą różnorodność firm pretendujących o tytuł Wielkopolskich Filarów Biznesu. Było to zarazem wyzwanie dla kapituły konkursowej, jak i wspaniała gospodarcza wizytówka Wielkopolski, w której doskonale rozwijają się biznesy o różnej wielkości, osiągając sukcesy w tak zdywersyfikowanych branżach.

 

Organizator konkursu: Wielkopolski Klub Kapitału
Partner medialny: „Sukces po poznańsku”
Partner merytoryczny: FILIPIAK BABICZ LEGAL