Witamy w LIPCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Kościan, tu warto działać!

26.11.2021 16:11:30

Podziel się

Gmina Kościan zajmuje obszar o powierzchni 202 km² i jest zamieszkana przez ponad 16 tysięcy mieszkańców w 37 sołectwach. Największymi miejscowościami są Kiełczewo, Stare Oborzyska i Racot. W samym centrum znajduje się miasto Kościan, które jest odrębnym samorządem. Niewątpliwie atutem gminy jest doskonałe położenie i komunikacja – przez gminę prowadzi droga krajowa i ekspresowa z Poznania do Wrocławia oraz droga wojewódzka z Nowego Tomyśla do Gostynia. Te szlaki komunikacyjne uzupełnia nowoczesne połączenie kolejowe między Poznaniem i Wrocławiem, a od niedawna Kościan objęty jest zasięgiem Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Tu warto odpoczywać, inwestować i żyć!

TEKST: Gmina Kościan
ZDJĘCIA: Piotr Nędzewicz

Otwartość i przedsiębiorczość charakteryzująca mieszkańców gminy, przekłada się na jej charakter. Gmina Kościan to gmina rolnicza, rozwijająca się gospodarczo i otwarta na inwestycje. Już na początku lat dziewięćdziesiątych, dzięki staraniom samorządu, gmina została całkowicie zgazyfikowana, a mieszkańcy otrzymali dostęp do alternatywnego źródła energii. Jest tutaj hodowla roślin Danko Choryń i Stadnina Koni Racot oraz wiele indywidualnych gospodarstw rolnych. Największym atutem rolników jest ich otwartość na nowoczesne rozwiązania i współpracę. Są spadkobiercami nowatorskich idei generała Dezyderego Chłapowskiego, który wprowadził do krajobrazu zadrzewienia śródpolne, a ze swojego majątku w Turwi uczynił nowoczesne gospodarstwo rolne i stał się gorącym orędownikiem pracy organicznej. Ponadto o przedsiębiorczości mieszkańców świadczy liczba kilkuset działających podmiotów gospodarczych. Z każdym rokiem coraz chętniej rozpoczynają oni własną działalność, głównie usługową, co zdecydowanie poprawia sytuację na lokalnym rynku pracy.

Gaz i przedsiębiorstwa
Nowoczesny obraz naszej gminy uzupełnia jedna z najnowocześniejszych i największych w kraju – Kopalnia Gazu Ziemnego w Kokorzynie, która produkuje miliardy metrów sześciennych gazu. Stanowi to dobry argument dla obecnych i potencjalnych inwestorów, chociażby w naszych strefach inwestycyjnych w Widziszewie, Pianowie i Kiełczewie. Wizytówkami naszej gminy są także producent dachówek Creaton Polska, jeden z liderów produkcji odzieży dziecięcej Coccodrillo, a także firmy Akwizytor, Suer, EFT, Magik Chłodnictwo, Obrako, Lomania i inne, których działalność i zakłady ulokowano w naszej gminie.


Gmina Kościan rozwija się bardzo dynamicznie. – Rokrocznie desygnujemy około 1/4 naszego budżetu na wydatki majątkowe – mówi Mirosław Duda, zastępca Wójta Gminy Kościan. – Priorytetem samorządu są inwestycje drogowe i sanitacyjne. Budujemy kolejne sieci kanalizacyjne oraz modernizujemy drogi, przebudowując je kompleksowo i wyposażając w nową nawierzchnię, odwodnienia oraz energooszczędne oświetlenie. Ponadto nie pozostajemy obojętni na edukację, sport i rekreację. W minionych kadencjach wybudowano dwa nowoczesne budynki szkolne z pełnowymiarowymi halami sportowymi, a przy czterech innych szkołach powstały sale gimnastyczne z pełnym wyposażeniem. Wiele pożytku przyniósł również Fundusz Sołecki. Stał się inspiracją dla inwestycji w „małą architekturę” oraz do poprawy wizerunku i porządku w wioskach. Wykorzystując środki unijne i krajowe wyremontowano świetlice wiejskie oraz utworzono tereny rekreacyjne. W gminie działa aktywnie kilka klubów sportowych, kilkanaście jednostek OSP, a także kluby seniora oraz zespoły ludowe, jak Kokorzynianki, Turewianki i Złote Kłosy. Wspólnie z samorządami miasta, powiatu i województwa buduje się tu ścieżki rowerowe, promuje aktywny wypoczynek, m.in. w ośrodku letniskowym w Nowym Dębcu. Walory turystyczne gminy podnoszą również Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego wokół Turwi i Obszar Natura 2000 nad Zbiornikiem Wonieść, a także liczne zabytki architektury, m.in. ruiny kościoła św. Marcina w Gryżynie, drewniany kościół w Bonikowie, neogotyckie kościoły w Starych Oborzyskach, Wyskoci i Gryżynie, a także zespoły pałacowo-parkowe w Turwi, Racocie i Choryni. Gmina Kościan od lat realizuje współpracę i wymianę z gminami partnerskimi w Sümeg na Węgrzech i Bohdalov w Czechach. Jest też aktywnym członkiem i beneficjentem środków z Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska”. Zapraszamy do nas w myśl hasła: „Tu warto mieszkać, pracować i działać…”. Więcej informacji o gminie i naszych terenach inwestycyjnych na stronie www.gminakoscian.pl