Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Polska Strefa Inwestycji – zwolnienie z podatku dochodowego

06.03.2023 10:25:16

Podziel się

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to instrument, dzięki któremu podatnik może uzyskać ulgę podatkową z tytułu realizacji nowej inwestycji. Ulga polega na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej w związku z realizacją nowej inwestycji. PSI zastąpiła specjalne strefy ekonomiczne powodując, że inwestycja może być zrealizowana na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Jednak lokalizacja inwestycji oraz wielkość firmy ma wpływ na dopuszczalną wielkość pomocy (zwolnienia z podatku).

Wielkość zwolnienia z podatku oblicza się w następujący sposób:

Zwolnienie z podatku = KKNI * intensywność pomocy

KKNI - koszty kwalifikowane nowej inwestycji to: kwalifikowane nakłady inwestycyjne np. koszty związane z nabyciem gruntów, cena nabycia środków trwałych, koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych, cena nabycia WNiP związanych z transferem technologii, koszt związany z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli albo 2-letnie koszty pracy zatrudnienia nowych pracowników.

Intensywność pomocy natomiast na podstawie nowych wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022-2027  wynosi:
50% - lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskiego, podregion siedlecki
40% - kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie, region mazowiecki regionalny, z wyjątkiem podregionu siedleckiego
35% - region warszawski stołeczny - obszary należące do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz
30% - pomorskie, śląskie
25% - dolnośląskie, wielkopolskie z wyłączeniem obszarów należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego; region warszawski stołeczny - obszary należące do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola
20% - w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r. - miasto Poznań, Wrocław i podregion poznański
15% - w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2027 r. - miasto Poznań, Wrocław i podregion poznański

*nowe wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022-2027

Intensywność pomocy wskazaną wyżej podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku mikro i małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorców.

Decyzje o wsparciu (DOW) umożliwiające realizację inwestycji z ulgą podatkową wydawane są na okres 10, 12 albo 15 lat w zależności od lokalizacji:

15 lat - lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskiego, podregion siedlecki; inwestycje zlokalizowane na terenie znajdującym się w granicach specjalnej strefy ekonomicznej.
12 lat - kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie, region mazowiecki regionalny, z wyjątkiem podregionu siedleckiego; pomorskie i śląskie
10 lat - dolnośląskie, wielkopolskie, gminy należące do regionu warszawskiego stołecznego

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie musi spełnić kryterium ilościowe oraz kryteria jakościowe. Kryterium ilościowe tj. wymagana minimalna wielkość kosztów inwestycji zależna jest od stopy bezrobocia w powiecie, w którym ma być zrealizowana nowa inwestycja. W zależności od powyższego, kryterium ilościowe wynosi od 10 mln zł do 100 mln zł.

Niezależnie jednak od stopy bezrobocia, w przypadku gdy inwestycja realizowana jest w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub gminie, na terenie której położone jest takie miasto lub gminie graniczącej z taką gminą lub miastem – minimalne koszty inwestycji wynoszą 10 mln zł.

Przepisy przewidują ponadto szereg obniżeń w zakresie kryterium ilościowego. Przykładowo, koszty te obniża się o:

  • 95% na działalność prowadzoną przez dużych i średnich przedsiębiorców w przypadku nowej inwestycji z zakresu usług związanych oprogramowaniem, przetwarzaniem danych i doradztwem w zakresie informatyki;
  • 98% - na działalność prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców;
  • 95% - na działalność prowadzoną przez małych przedsiębiorców;
  • 90% - na działalność prowadzoną przez średnich przedsiębiorców;

Przykładowo zatem, przedsiębiorca średni realizujący nową inwestycję w miejscowości Gniezno, czy Piła w Wielkopolsce (miastach tracących funkcje społeczne) byłby zobowiązany do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 1 mln zł (10 mln zł obniżone o 90%), zyskując tym samym ulgę w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 350 tys. zł przez okres 10 lub 15 lat.

Spełnienie kryteriów jakościowych wymaga z kolei uzyskania przez przedsiębiorcę min. 6 punktów, w zależności od lokalizacji to minimum może być niższe. Mimo ostatnich zmian w mapie pomocy regionalnej, inwestycje w PSI nadal mogą być korzystne dla wielu przedsiębiorców, warto przy tym rozważyć dostępne ulgi podatkowe.