Witamy w LIPCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Przedawnienie w prawie podatkowym [GALERIA ZDJĘĆ]

03.11.2022 11:40:52

Podziel się

Doradcy podatkowi z Wielkopolski zainicjowali unikalne w skali kraju spotkanie praktyków i naukowców, którzy zajmują się podatkami. Ogólnopolska konferencja naukowa, która została zorganizowana na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 29 i 30 września, była pierwszym w Polsce forum wymiany poglądów i doświadczeń przez urzędników organów skarbowych, sędziów sądów administracyjnych, pełnomocników oraz naukowców zajmujących się prawem podatkowym.

ZDJĘCIA: Daria Olzacka

Unikatowość konferencji sprowadzała się nie tylko do szerokiego spektrum jej uczestników. Konferencja dotyczyła jednego, precyzyjnie wybranego przez organizatorów zagadnienia. Przez dwa dni konferencji jej uczestnicy debatowali na temat przedawnienia w prawie podatkowym. Temat wybrano nie bez przyczyny, budzi on bowiem w ostatnim czasie wiele praktycznych kontrowersji, których skutki dotykają nie tylko podatników prowadzących działalność gospodarczą. Przedawnienie zobowiązań podatkowych pozwala bowiem odetchnąć podatnikom od ich podatkowych problemów po upływie określonego czasu, najczęściej po pięciu latach od końca roku, w którym należało zapłacić podatek. Organy podatkowe mają możliwość wykorzystania tego czasu na skontrolowanie rozliczeń i deklaracji. Jeżeli tego czasu zabraknie, niektóre z nich podejmują działania zmierzające do zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Sądy nie zawsze akceptują takie praktyki. Precedensowe wyroki i uchwały sądów administracyjnych, które zapadły w roku ubiegłym, podgrzały jeszcze atmosferę sporu. Uznano bowiem, że sądy mają prawo, ale i obowiązek badania legalności działań organów podatkowych, które zmierzały do zawieszenia biegu przedawnienia. W trakcie konferencji naukowej każda ze stron sporu miała okazję przedstawić swoją perspektywę tego sporu i zwrócić uwagę pozostałym uczestnikom debaty na występujące w jej praktyce problemy.

Autorytety w Poznaniu
Forum do wymiany tych poglądów była konferencja naukowa organizowana przez samorząd doradców podatkowych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerem konferencji była Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Konferencja miała wymiar ogólnopolski, jej organizatorami były bowiem lubuski, łódzki, wielkopolski oraz zachodniopomorski oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Poznańska konferencja pozwoliła zgromadzić w stolicy Wielkopolski uznane autorytety naukowe, zajmujące się problematyką przedawnienia. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Adam Nita, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz dr hab. Artur Mudrecki, profesor Akademii Leona Koźmińskiego oraz sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po wprowadzeniu teoretycznym w kolejnych panelach brali udział naukowcy z ośrodków akademickich w Częstochowie, Łodzi, Poznaniu i Toruniu. Każdy panel konferencji łączył spojrzenie na dany problem przez praktyków prawa podatkowego – doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów oraz przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej. Uczestnicy konferencji mogli również poznać poglądy sędziów, którzy na co dzień orzekają w sprawach podatkowych.

Będzie ciąg dalszy
Pierwsza od wielu lat tak duża, poświęcona problematyce podatkowej, konferencja naukowa w Poznaniu spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez jej uczestników. Można cieszyć się, że to Poznań jest pierwszym ośrodkiem, który pozwolił na wymianę poglądów przez uczestników sporów podatkowych, spotykających się zazwyczaj tylko na sali sądowej. Atmosfera wydarzenia oraz merytoryczny walor konferencji skłaniają jej organizatorów do realizowania kolejnych tego typu wydarzeń. W trakcie konferencji podkreślano bowiem, że tylko dyskusja wśród profesjonalistów, naukowców i praktyków pozwoli na zrozumienie i prawidłowe stosowanie coraz bardziej skomplikowanego prawa podatkowego.