Witamy w CZERWCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Przedsiębiorco, odzyskaj swoje pieniądze!

04.10.2023 10:59:58

Podziel się

Obecna sytuacja gospodarcza, zarówno w Polsce, jak i na świecie, nie napawa przedsiębiorców optymizmem. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy w najbliższym czasie, jakie będą ceny surowców, walut, jak będzie wyglądał rynek pracy itp. To powoduje, że większość zarządzających firmami dokładniej ogląda wydawane przez siebie złotówki i szuka oszczędności. Sytuacja ta wymusza również konieczność poszukiwania i wdrażania innowacji, nowych rozwiązań, nowych rynków zbytu i innych możliwości rozwoju. Tym podmiotom z pomocą mogą przyjść ulgi podatkowe, które zostały wprowadzone do polskich przepisów prawa, a pozwalają uzyskać realne (najczęściej „w żywej gotówce”) oszczędności.

TEKST: Grzegorz Symotiuk - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Doradztwem podatkowym zajmuje się od ponad 15 lat. Współwłaściciel biura rachunkowego i firmy doradztwa podatkowego. Współpracuje z podmiotami różnej wielkości – od jednostek mikro do dużych przedsiębiorców. Sędzia Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych IV i V Kadencji. Obecnie członek Rady Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej.
Kontakt: grzegorz@symotiuk.com
[współpraca reklamowa]

Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy wdrażający w przedsiębiorstwach różne innowacje. Pomimo jednak bardzo poważnie brzmiącej nazwy nie muszą to być przysłowiowe technologie rakietowe czy dotyczące zagadnień kwantowych. Wręcz przeciwnie – w zasadzie każda innowacja w skali przedsiębiorstwa (nawet obecna na rynku od lat czy stosowana przez konkurencję) może być uznana za innowację uprawniającą do skorzystania z takiej ulgi. Wystarczy ponosić wydatki na opracowanie nowych lub ulepszonych produktów, procesów, świadczonych usług itp.

Obecnie ulga badawczo-rozwojowa pozwala odliczyć od dochodu 100% (w przypadku większości kosztów kwalifikowanych; np. zakup materiałów i surowców do tych prac; koszty nabycia opinii i ekspertyz od jednostek naukowych; niektóre koszty prac laboratoryjnych) lub 200% (w przypadku kosztów pracowniczych) poniesionych wydatków. Oznacza to realną oszczędność najczęściej w wysokości 19% lub 38% (w zależności od typu wydatku i stosowanej stawki podatku) kwoty wydatków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe. Co więcej, podatnicy, którzy nie korzystali z tej ulgi w poprzednich latach (a mogli z niej skorzystać), mogą skorygować nieprzedawnione zeznania podatkowe za poprzednie lata i w dalszym ciągu odzyskać przysługujące im środki.

Ulga na ekspansję
Ulga ta skierowana jest do producentów. Jeżeli producent ponosi określone wydatki, które mają skutkować zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów lub są to wydatki na rozpoczęcie sprzedaży w kraju, w którym dotychczas produkty nie były oferowane, może on odliczyć od dochodu określone wydatki (m.in. uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne, dostosowanie opakowań) w wysokości do 1 000 000 zł w skali roku, co może się przełożyć na realną oszczędność do 320 000 zł poniesionych wydatków (w zależności od stosowanej stawki podatku). Ulga ta obowiązuje od 2022 r. i podatnicy, którzy z niej nie skorzystali (chociaż byli uprawnieni) mogą dokonać korekty zeznania podatkowego za rok 2022.

Ulga na robotyzację
W przypadku przedsiębiorców ponoszących wydatki na robotyzację podatnik może skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na zakup robotów przemysłowych (i innych wydatków związanych z wdrożeniem tych robotów). Ulga ta pozwala na odliczenie od dochodu 50% wydatków poniesionych na zakup i wdrożenie tych robotów. Ulga ta obowiązuje, według obecnego stanu prawnego, w latach 2022-2026 r.

Ulga na prototyp
Ulga ta również jest skierowana do producentów i pozwala na odliczenie od dochodu do 30% sumy określonych kosztów produkcji próbnej nowego produktu opracowanego w ramach prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenia go na rynek. W przypadku tej ulgi odliczeniu podlegają wydatki na zakup środków trwałych oraz ich ulepszenia (co jest zasadniczą różnicą np. w stosunku do ulgi badawczo-rozwojowej). Ulga ta obowiązuje od 2022 r. i podatnicy, którzy z niej nie skorzystali (chociaż byli uprawnieni), mogą dokonać korekty zeznania za rok 2022.

Ulga na pierwszą ofertę publiczną („wejście na giełdę”)
W przypadku podatników chcących pozyskać kapitał na rozwój firmy poprzez „wejście na giełdę” ustawodawca przewidział możliwość odliczenia od dochodu 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe; oraz 50% wydatków netto na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł. Ta ulga również została wprowadzona w 2022 r. i podatnicy, którzy z niej nie skorzystali, (chociaż byli uprawnieni) mogą dokonać korekty zeznania za rok 2022.

Ulga konsolidacyjna
Ulga ta umożliwia odliczenie od dochodu do 250 000 zł kosztów poniesionych przy nabyciu udziałów lub akcji w innym podmiocie, komplementarnym w stosunku do nabywającego. Ulga ta obowiązuje od 2022 r. i podatnicy, którzy z niej nie skorzystali (chociaż byli uprawnieni), mogą dokonać korekty zeznania za rok 2022.