Witamy w LIPCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Przedsiębiorco, zmniejsz swoje obciążenia z tytułu podatku dochodowego

Podziel się

W ciągu ostatnich czterech lat zdecydowanie zwiększono obciążenie podatkowe małych i średnich podmiotów gospodarczych. W 2019 r. ograniczono koszty używania samochodów osobowych. W 2021 wprowadzono dwufazowe opodatkowanie spółek komandytowych. W końcu „polski ład” wprowadzony w 2022 r. nałożył na przedsiębiorców obowiązek opłacania podatku zdrowotnego nazwanego nie wiadomo czemu składką zdrowotną. Taka sytuacja tym bardziej wymusza poszukiwanie możliwości zmniejszania obciążenia podatkowego w ramach istniejących przepisów.

[współpraca reklamowa]
TEKST: dr inż. Paweł Małecki jest doradcą podatkowym, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r., prowadząc Kancelarię Doradztwa Podatkowego PAMA oraz KDM Kancelarię Doradców Małecki i Wspólnicy sp. z o.o. Jest autorem dziewięciu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarzy do ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W latach 2002–2006 był członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych (organ władzy wykonawczej Krajowej Izby Doradców Podatkowych), gdzie działał w Komisji Prawa Podatkowego (organ opiniujący akty prawne dotyczące prawa podatkowego). Od 2001 r. do 2007 r.  oraz od 2010 r. do 2018 r. był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów, przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych, w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz na innych szkoleniach organizowanych przez profesjonalne firmy. Jest współautorem komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydawnictwa Wolters Kluwers (14 wydanie na 2023 r.).

 

W numerze 10/2023 magazynu „Sukces po Poznańsku” omówiono szereg ulg podatkowych pozwalających obniżyć obciążenie podatkiem dochodowym. Niestety, wiele z tych ulg dotyczy wyłącznie producentów lub raczej większych podmiotów. A co może w tej sytuacji zrobić mały lub średni przedsiębiorca?

Leasing samochodu osobowego
Leasing samochodu osobowego jest nadal popularną formą uzyskania dostępu do pojazdu stosowaną przez przedsiębiorców. Poszukując pojazdu, warto zastanowić się nad rozłożeniem opłat z tytułu tej umowy. Wysoka pierwsza rata (zwana często czynszem inicjalnym) sięgająca do 45% wartości pojazdu obniży koszty danego okresu, zmniejszając obciążenie podatkowe. Stosując tak wysoką pierwszą wpłatę, zmniejszamy też koszty samego leasingu. W końcu „pożyczamy” w istocie tylko 55% wartości pojazdu rozłożone na dalsze raty. Jednocześnie możemy legalnie odliczyć 100% podatku VAT z faktury wystawianej za „czynsz inicjalny”. Z reguły bowiem przedsiębiorcy rozliczają koszty podatkowe oraz podatek VAT przy samochodach pracujących w tzw. cyklu mieszanym, tzn. pojazd częściowo używany jest w celach prywatnych i częściowo w działalności gospodarczej. Można jednak legalnie zgłosić na druku VAT-26 używanie samochodu wyłącznie do celów działalności gospodarczej w miesiącu, w którym otrzymamy fakturę za pierwszą wysoką ratę leasingu. Po tym miesiącu ponownie informujemy poprzez VAT-26 o zakończeniu używania pojazdu w cyklu „100% w działalności gospodarczej”. W rezultacie prowadzimy tylko 1 miesiąc uciążliwą ewidencję przebiegu pojazdu, a 100% podatku VAT zawartego w wysokiej fakturze z tytułu pierwszej raty zostaje w kieszeni. W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą po wykupieniu pojazdu na koniec leasingu nie można już bez obciążeń podatkowych dokonać jego zbycia. Można jednak po wykupie dokonać darowizny tego pojazdu członkowi najbliższej rodziny (zstępni, wstępni, rodzeństwo) i on po 7 miesiącach dokonuje zbycia pojazdu bez żadnej daniny. Obdarowany nie zapłaci też podatku od darowizny. Musi tylko złożyć druk SD-Z2 w ciągu pół roku od daty otrzymania darowizny.

Czynsz prywatny czy firmowy
„Polski ład” zwiększył znakomicie obciążenie podatkowe przedsiębiorców składką zdrowotną. Osoby działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, a uzyskujący dochody z najmu, powinni przeanalizować, czy nie warto oświadczeniem przesunąć wynajmowane nieruchomości lub ruchomości do sfery prywatnej z majątku przedsiębiorstwa. W świetle uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego to podatnik decyduje, czy chce mieć dochód z najmu prywatnego lub firmowego, lokując mienie w sferze prywatnej lub firmowej. Takie przesunięcia majątku w ramach tych sfer nie budzi więc wątpliwości natury podatkowej. Jest również neutralne w podatku VAT. Po przesunięciu majątku do sfery prywatnej podatnicy będą zobowiązani rozliczać się ryczałtem z najmu „prywatnego” w wysokości 8,5% od uzyskanego przychodu z najmu (12,5% po przekroczeniu 100 000 zł przychodu). Nie płacą już za to żadnej składki zdrowotnej. Ponadto dodatkową korzyścią jest ustalanie przychodu z chwilą otrzymania zapłaty (a nie memoriałowo na dzień, w którym zgodnie z umową wynajmujący powinien otrzymać zapłatę). Warto jeszcze przed takim przesunięciem dokonać ewentualnych remontów kapitalnych wynajmowanego mięśnia. Aktywujemy wtedy koszty w działalności gospodarczej, o ile nie rozliczamy jej ryczałtem ewidencjonowanym.

Emeryt prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
Emeryt w wieku emerytalnym, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do wysokości 85 528 zł przychodów. Warunkiem jest rezygnacja z pobierania emerytury. Powinien on jednak płacić wtedy dobrowolnie składki na ubezpieczenie społeczne. Z tego zwolnienia można skorzystać również incydentalnie, np. na 1 miesiąc. W takiej sytuacji przed miesiącem, w którym oczekujemy uzyskanie wysokich przychodów, możemy zawiesić pobór emerytury na jeden miesiąc i wybrać dobrowolne jednomiesięczne opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne. Otrzymamy wtedy pełne zwolnienie z podatku wszystkich uzyskanych w tym miesiącu przychodów do kwoty 85 528 zł. Dodatkową korzyścią takiego rozwiązania jest fakt, iż koszty uzyskania z tego okresu stanowią dalej koszt podatkowy.