Witamy w LIPCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

WIELKOPOLSKIE ŁĄCZĄ WIELKOPOLSKĘ

03.11.2020 14:04:21

Podziel się

Codziennie przemierzają tysiące kilometrów i dokładają wszelkich starań, by sprostać oczekiwaniom pasażerów. Mimo trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się usługi publiczne, Koleje Wielkopolskie nie zwalniają tempa, a wręcz rozwijają się z zawrotną prędkością. Z przedstawicielami zarządu rozmawiamy o inwestycji w Wągrowcu, zakupie nowego taboru, a także o tym, jak kolej radzi sobie z pandemią.

ROZMAWIA: Dominika Job
ZDJĘCIA : Archiwum prywatne

Na początku września tego roku nastąpiło symboliczne zawieszenie wiechy, kończące pierwszy etap prac na budowie Punktu Utrzymania Taboru – PUT w Wągrowcu. Jaki był przedmiot i cel powstania tego przedsięwzięcia?

Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu: Cele projektu są zbieżne z celami strategii Europa 2020, zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. i Planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 r., realizowanej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Realizację projektu rozpoczęliśmy 29 marca 2019 r., a jego zakończenie planowane jest na 31 stycznia 2022 r. Całkowita wartość projektu to 49 280 246,43 zł, kwota kosztów kwalifikowalnych 40 065 241,00 zł, a kwota dofinansowania 34 055 454,85 zł. Naczelnym celem polityki transportowej województwa wielkopolskiego jest zapewnienie społeczeństwu możliwości realizowania potrzeb w zakresie przemieszczania się, przy minimalizowaniu negatywnych efektów zewnętrznych transportu. Służy temu m.in. rozwój transportu zbiorowego, a zwłaszcza kolejowego, także projekt ten wpisuje się w to przesłanie idealnie. Jego realizacja przyczyni się do usprawnienia transportu publicznego na terenie województwa poprzez zapewnienie bezpiecznych i wygodnych warunków dojazdu do miejsc pracy, nauki, wypoczynku oraz centrów kultury i usług. Efektywne, charakteryzujące się wysoką jakością i poziomem bezpieczeństwa wynikającym z zapewnienia nowoczesnego systemu przeglądów i obsługi eksploatowanych pojazdów, zwiększy znacząco atrakcyjność publicznego transportu kolejowego, jego bezpieczeństwo w ruchu kolejowym oraz poprawi komfort podróżowania. Zmniejszy natomiast awaryjność taboru oraz koszty transportu pojazdów spalinowych na przeglądy i naprawy. Dla spółki to priorytetowe aspekty, w myśl naszego hasła: Wielkopolskie łączą Wielkopolskę.

Obecnie Koleje Wielkopolskie wykonują działalność utrzymaniową w trzech Punktach Utrzymania Taboru zlokalizowanych w Zbąszynku, Poznaniu oraz Lesznie. Przedmiotem projektu było wybudowanie i wyposażenie kolejnego, czwartego Punktu Utrzymania Taboru Spalinowego. Punkt w Wągrowcu będzie przeznaczony do obsługi spalinowych dwuczłonowych i trzyczłonowych zespołów trakcyjnych. Działalność PUT obejmie usuwanie mniejszych awarii i uszkodzeń taboru, mycie zewnętrzne w myjni stacjonarnej, sprzątanie wnętrza pojazdu, oczyszczanie i uzdatnianie wody w obiegu zamkniętym używanej do mycia oraz neutralizowanie środków chemicznych używanych do mycia. 

Jaki jest zakres projektu i co powstanie w trakcie jego realizacji?

WW:
Zakres projektu obejmuje utworzenie infrastruk-tury niezbędnej do wykonywania przedstawionych wcześniej czynności.
Na infrastrukturę tę składają się:

a) hala przeglądów – dwutorowa, czterostanowiskowa; o długości 108 m i szerokości 16 m,
b) hala postojowa – czterotorowa, ośmiostanowiskowa; o długości 96 m i szerokości 20 m,
c) instalacje technologiczne wewnętrzne i zewnętrzne,
d) punkt tankowania pojazdów (stacja paliw),
e) infrastruktura torowa i drogowa z instalacjami zewnętrznymi uzbrojenia terenu oraz przyłączenia do sieci: elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Koleje Wielkopolskie, posiadając wdrożony System Zarządzania Środowiskowego, w swych działaniach starają się działać w zgodzie z ochroną środowiska naturalnego. Jaki wpływ na projekt Natura 2000 ma realizacja PUT w Wągrowcu?

WW: Najbliżej położonym, w stosunku do miejsca realizacji projektu, obszarem Natura 2000 jest Jezioro Kaliszańskie. Obszar ten jest oddalony od lokalizacji projektu o ok. 7,7 km. Biorąc pod uwagę minimalny zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także znaczną odległość, można stwierdzić, że realizacja projektu nie wywrze negatywnego wpływu na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, ani na pogorszenie integralności tego obszaru lub jego powiązań z innymi obszarami. Stanowisko takie potwierdził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Spółka realizuje obecnie projekt zakupu nowych pojazdów. Jakie będą to pojazdy oraz kiedy będziemy mogli je zobaczyć na wielkopolskich torach?

Marek Nitkowski, Wiceprezes Zarządu: Przetarg na zakup czterech spalinowych trójczłonowych jednostek został rozstrzygnięty przez nas w lipcu 2019 r. Zwyciężyła firma Newag z Nowego Sącza. Pojazdy te stanowić będą istotne uzupełnienie naszego taboru i będą obsługiwać połączenia głównie na liniach Poznań – Wągrowiec – Gołańcz oraz Poznań – Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn. Nowe trójczłonowe pojazdy mogą pomieścić 160 pasaże-rów na miejscach stojących, 160 podróżnych siedzących na miejscach stałych i 10 podróżnych siedzących na miejscach rozkładanych. Prędkość eksploatacyjną okre-ślono na 120 km/h. W zasadzie pierwszy etap dostawy już się rozpoczął i dwa z czterech zakupionych pojazdów można będzie spotkać na wielkopolskich torach. Przypomnę również, że w tym roku dotarły do nas pojazdy trakcji elektrycznej już 5-członowe (48WE) zakupione przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, które posiadają 282 miejsca siedzące. Są to nowoczesne pociągi, które wyprodukowała PESA Bydgoszcz.

Jakie plany inwestycyjne macie Państwo na najbliższą przyszłość?

MN: Zakładamy, że do końca roku trafi do nas jeszcze 5 pojazdów typu 48WE, które będą obsługiwały połączenia m.in. w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, której operatorem są Koleje Wielkopolskie.

13 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Czy pociągi Kolei Wielkopolskich będzie można spotkać na nowych liniach?

MN: Tak. Siatka połączeń zostanie znacząco poszerzona. Od 13 grudnia Koleje Wielkopolskie uruchomią nowe połączenia do Milicza i Odolanowa – po dwie pary pociągów, a także jedną parę pociągów do Łodzi. Rozkład jazdy pociągów do oraz z Łodzi został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić mieszkańcom Wielko-polski spędzenie weekendu w Łodzi – wyjazd w piątek, powrót w niedzielę. Chcemy również zachęcić mieszkańców Łodzi do spędzenia weekendu w Wielkopolsce. W przypadku połączeń do Odolanowa oraz Milicza, uruchamiając wspomniane połączenia, umożliwimy mieszkańcom tych miejscowości bezpośrednie dotarcie do stolicy Wielkopolski. Ponadto od 1 stycznia 2021 r. uruchomimy trzy pary pociągów do Kościana w ramach projektu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, dwie pary pociągów do Leszna i jedną parę do Rawicza. Zgodnie z decyzjami organizatora przewozów, na tory wracają połączenia kolejowe, które zmuszeni byliśmy w marcu br. wycofać z rozkładu. Tak więc siatka połączeń zostanie znacznie odbudowana, a na niektórych odcinkach linii zagęszczona.

Jak Koleje Wielkopolskie radzą sobie w czasach pandemii?

Mikołaj Grzyb, Członek Zarządu: Nie da się zaprzeczyć, że wprowadzone w połowie marca ograniczenia w przemieszczaniu się, wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa podczas pandemii, negatywnie wpłynęły na wszystkie branże, których podstawą jest służba publiczna. Transport pasażerski, w tym też kolejowy, również odnotował znaczne spadki liczby przewożonych podróżnych. W konsekwencji podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w kursowaniu pociągów. Nastąpiło zmniejszenie uruchamianych pociągów w dobie o ok. 40%. Zmiany zostały dokonane przede wszystkim w tzw. godzinach pozaszczytowych, tak aby utrzymać najważniejsze kursy. Wraz z korektą rozkładu jazdy 30 sierpnia większość pociągów została wzno-wiona, a pasażerowie wracają do podróżowania. Dotyczy to przede wszystkim osób docierających pociągami do i z pracy oraz szkoły. W trosce o bezpieczeństwo naszych pasażerów przeznaczyliśmy znaczne nakłady środków finansowych na minimalizowanie skutków tego trudnego czasu. W każdym pociągu zainstalowane są dozowniki z płynem dezynfekującym. Podjęliśmy również dodatkowe kroki w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości detergentów zarówno na użytek wewnętrzny spółki, jak i z myślą o podróżnych. Specjalne procedury zostały też wprowadzone w obrębie samej firmy. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, prowadzona jest również dodatkowa dezynfekcja wszystkich pojazdów na koniec każdej doby.

Do dezynfekcji stosowane są ciśnieniowe myjki parowe oraz specjalistyczne detergenty wirusobójcze. Dodatkowo, chcąc wyrazić uznanie oraz wdzięczność dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, Koleje Wielkopolskie zorganizowały specjalną kampanię z podziękowaniami dla tych, którzy na co dzień walczą z pandemią. Na początku kwietnia na ulicach Poznania pojawiły się m.in. billboardy i plakaty dedykowane służbom medycznym. 15 kwietnia wprowadziliśmy też specjalną ofertę dla pracowników ochrony zdrowia, która pozwala na zakup biletu miesięcznego za symboliczną złotówkę.
Pandemia koronawirusa to czas niecodzienny dla nas wszystkich. Nadal mierzymy się z niepewnością o zdrowie nasze i naszych bliskich, ale także o przyszłość. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą dalekosiężne skutki obecnej sytuacji. Transport zbiorowy z pewnością odczuje skutki restrykcyjnych obostrzeń, które obowiązywały w pierwszej połowie roku. Jednak to, co nas cieszy, to fakt, że podróżni dostrzegają nasze wysiłki i zastosowane środki bezpieczeństwa i bez obaw wybierają podróż pociągiem.