Witamy w CZERWCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Zawód audytor

17.11.2021 09:45:01

Podziel się

Z roku na rok jest coraz większe zapotrzebowanie na audytorów. Czym tak naprawdę się zajmują i dlaczego warto z nimi współpracować pytamy dr Joannę Przybylską, adiunkta w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Iwonę Bogucką, Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

ROZMAWIA: Joanna Małecka
ZDJĘCIA: Archiwum prywatne

Kim jest audytor wewnętrzny?

Joanna Przybylska: To osoba, która w sposób niezależny i obiektywny wspiera kierownika jednostki (radę), ale też kadrę zarządzającą. Audytor wewnętrzny pomaga organizacji w osiągnięciu jej celów. Jest to zawód, który zyskuje coraz większą popularność, a zapotrzebowanie na niego jest coraz większe.

Co trzeba zrobić, żeby zostać audytorem wewnętrznym?

Iwona Bogucka: Audytor wewnętrzny może być zatrudniony zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Warunki, jakie musi spełnić osoba, która chce podjąć pracę na tym stanowisku w sektorze publicznym, zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Mowa tam jest między innymi o certyfikatach wydawanych przez IIA, jak również o innych ścieżkach uzyskania uprawnień, w tym poprzez odbycie dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez uczelnię, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Studia takie są od kilkunastu lat prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2019 roku Instytut Audytorów Wewnętrznych objął je patronatem (więcej informacji na stronie: https://ue.poznan.pl). Przepisy prawne nie definiują co prawda wymagań wobec audytorów wewnętrznych pracujących w sektorze prywatnym, z całą mocą należy jednak podkreślić, że certyfikaty wydawane przez IIA uznawane są i w Polsce i na całym świecie, zarówno w administracji publicznej, jak również w biznesie.

Jakie cechy powinien posiadać audytor wewnętrzny?

JP: Cech pożądanych w pracy audytora wewnętrznego jest wiele, nie sposób wymienić wszystkich, ale warto zaakcentować najważniejsze z nich. Szczególnie istotne wydają się komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność słuchania, umiejętność krytycznego myślenia, posługiwanie się narzędziami informatycznymi, dociekliwość, umiejętność przyjmowania perspektywy drugiej strony i wiele innych kompetencji.

Na czym polega praca audytora?

IB: Praca audytora wewnętrznego wiąże się z zapewnieniem i doradztwem. Czyli z jednej strony audytor zapewnia o prawidłowości, efektywności i skuteczności procesów kontroli i zarządzania ryzykiem, a z drugiej doradza. Proces audytu wewnętrznego opiera się na diagnozie stanu faktycznego oraz na poszukiwaniu rozwiązań, efektywności, oszczędności, usprawnianiu procesów. Audyt to narzędzie antycypacyjne, skupia się na ryzyku, które może zagrozić realizacji celów w organizacji.

Jakie obszary audyt wewnętrzny bada?

IB: Dzisiaj audyt wewnętrzny zajmuje się wszystkimi procesami zachodzącymi w organizacji, od kwestii finansowych, kadrowych po informatyczne, śledcze. Od wąskich specjalizacji poprzez interdyscyplinarne badanie procesów i zjawisk zachodzących w organizacji.

Co ma wspólnego nauka i praktyka w obszarze audytu wewnętrznego?

JP: Połączenie dwóch środowisk – świata nauki oraz praktyki – reprezentowanych zarówno przez audytorów wewnętrznych, jak i osoby zarządzające organizacjami, w których audyt jest prowadzony, pozwala na dzielenie się doświadczeniami i wymianę oczekiwań różnych stron procesu audytu wewnętrznego. Pozwala również, z punktu widzenia nauki, badać procesy i zjawiska, w obszarze audytu wewnętrznego, w modelach, podejściach, zapotrzebowania itp.

Jak długo IIA Polska i UE w Poznaniu współpracują ze sobą i jakie projekty realizujecie wspólnie?

JP: Organizacja corocznej konferencji poświęconej audytowi wewnętrznemu jest jednym z obszarów współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Poza tym Uniwersytet posiada w swojej ofercie trzy kierunki studiów podyplomowych: „Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Skuteczna komunikacja w audycie i kontroli” oraz „Zarządzanie ciągłością działania”, prowadzonych w Katedrze Finansów Publicznych, nad którymi patronat merytoryczny sprawuje Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Kilka razy w roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbywają się także wykłady otwarte i debaty organizowane przez Wielkopolskie Koło Regionalnego IIA Polska. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Czym zajmuje się Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska?

IB: The Institute of Internal Auditors (IIA) został powołany w 1941 roku. Jest najstarszą i największą na świecie organizacją, skupiającą audytorów wewnętrznych. W ponad 200 oddziałach krajowych i organizacjach afiliowanych zrzeszonych jest ponad 200 000 osób. Instytut Audytorów Wewnętrznych to światowy lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Ma decydujący wkład w procesy wzmacniające jakość zarządzania oraz wzmacniania mechanizmów kontroli i zarządzania ryzykiem w organizacjach. W Polsce IIA reprezentowany jest przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Aktualnie do Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska należy ponad 1500 osób z całego kraju i liczba ta systematycznie rośnie. Instytut to również rozwijające się Koła Regionalne i Branżowe.

Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową www.iia.org.pl