Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego – perspektywa właściciela firmy

14.12.2020 11:22:28

Podziel się

Wraz z rozwojem każdej firmy wrasta liczba spraw, którymi właściciel nie jest już wstanie zajmować się bezpośrednio. Obszar podatków na tyle specyficzny, że w znacznej części może i powinien być przekazany podległemu personelowi, z drugiej jednak strony wymaga od właściciela świadomości, że niektóre z zagadnień podatkowych są kluczowe dla prowadzonego biznesu i ważne jest, by te zagadnienia zgłębić.

TEKST: Filip Siwek, doradca podatkowy, Wiceprzewodniczący Zarządu WO KIDP

Waga obszarów powiązanych z podatkami, jest ściśle zależna od profilu firmy. Wskazać można na pewne uniwersalne zagadnienia, które mogą być istotne dla większości właścicieli firm.

1) Każdy właściciel powinien mieć rozeznanie, w jakich obszarach fiskalnych funkcjonuje firma. Oprócz klasycznych podatków jak VAT i podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne mogą wystąpić specyficzne rozliczenia, np. firmy gospodarujące na własnych nieruchomościach muszą pamiętać o podatku od nieruchomości. Firmy dokonujące sprzedaży na rzecz klientów detalicznych – o obowiązkach związanych z kasami fiskalnymi itp.

2) Każdy właściciel musi dobrze zorganizować firmę pod kątem gromadzenia danych niezbędnych do dokonania rozliczeń podatkowych. Jeżeli np. archiwizowanie dokumentów zakupowych jest rozproszone po firmie, to jest wysoce prawdopodobne, że nie wszystkie dokumenty dotyczące kosztów podatkowych są uwzględniane w rozliczeniach podatkowych. Skutkiem może być zawyżenie płaconego podatku.

3) Obecnie niemal w każdej firmie mogą wystąpić ryzyka podatkowe związane z płatnościami i kontrahentami. W związku z wprowadzeniem tzw. białej listy podatników, właściciel firmy ma w obowiązku zapewnienie monitoringu i weryfikacji kontrahentów oraz  prawidłowości wykonywania przelewów bankowych.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo podatkowe firmy, konieczne jest rozpoznanie kluczowych obszarów podatkowych z punktu widzenia decyzji ekonomicznych. W tych obszarach właściciel firmy, przed podjęciem ostatecznych decyzji, winien dokonać analizy podatkowej skutków planowanych działań. Może to zrobić korzystając z zatrudnionego personelu, bądź zatrudnić specjalistów zewnętrznych, jak doradcy podatkowi, którzy łączą wiedzę ekonomiczną z wiedzą prawną.