Witamy w LIPCU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Poręczenie – najlepsze wsparcie dla przedsiębiorców

03.11.2022 11:15:55

Podziel się

Dla wielu firm z sektora MŚP udział w przetargach publicznych jest ogromną szansą na rozwój, poszerzenie działalności i stały dopływ zleceń. Specyfika tego typu postępowań wymaga jednak spełniania konkretnych warunków uczestnictwa, dyktowanych Prawem Zamówień Publicznych. Często są one dla przedsiębiorstw dużym obciążeniem – dla niektórych wręcz niemożliwym do zrealizowania. W takiej sytuacji o pomoc mogą zwrócić się do Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego.

TEKST: Anna Gołąbek
ZDJĘCIA: Archiwum prywatne

Przedsiębiorca, który wygrywa przetarg publiczny, zobowiązany jest do wniesienia wadium, a także finansowego zabezpieczenia realizacji kontraktu. Może w tym celu wykorzystać budżet swojej firmy, zamrażając środki i narażając swoją płynność finansową. Chcąc tego uniknąć, będzie prawdopodobnie ubiegać się o gwarancję od banku lub ubezpieczyciela. To najbardziej powszechne rozwiązanie, ale niekoniecznie najkorzystniejsze dla samego przedsiębiorcy. Musi on zmierzyć się z długą i drobiazgową analizą finansową, a także liczyć z wysoką kwotą oprocentowania. Firmy małe i średnie, szczególnie te dopiero rozpoczynające działalność, często spotykają się w bankach z odmową. Zjawisko to przybiera na sile w momencie niestabilnej sytuacji na rynku i kryzysu gospodarczego.

Prostsza procedura
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego oferuje przedsiębiorcom poręczenia – zapłaty wadium, należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek oraz zapłaty zaliczki. Poręczenie jest umową cywilnoprawną, w ramach której poręczyciel zobowiązuje się do wypłacenia określonej kwoty w sytuacji, gdy dłużnik nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany. Stanowi o tym art. 876 KC. W świetle prawa zamówień publicznych poręczenie pełni dokładnie taką samą funkcję jak gwarancje bankowe czy ubezpieczeniowe. Za to starając się o poręczenie Funduszu, przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą liczyć na dużo prostszą procedurę, korzystniejsze warunki i mniejsze opłaty. Warunki otrzymania poręczenia są zawsze przejrzyste i przedsiębiorcy nie muszą się obawiać żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów.

Decydując się na współpracę z FRIPWW, przedsiębiorstwo oszczędza własne środki finansowe dzięki zabezpieczeniu w formie bezgotówkowej. Tym samym może zwiększać swój udział w zamówieniach publicznych i brać udział w kilku przetargach jednocześnie. Zamiast zamrażać środki na długi czas, firma zachowuje płynność finansową. Ma szansę realizować dodatkowe cele inwestycyjne, rozwijać się i zatrudniać kolejnych pracowników.

Gdzie tu haczyk?
Szkoda tracić czasu na jego poszukiwania, gdyż haczyka w tym przypadku nie ma. Fundusz został powołany w 2001 roku z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Jego misją jest rozwój i promowanie Wielkopolski jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej. A głównym narzędziem w realizacji tego celu są właśnie poręczenia. Jak zaznacza marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, „FRiPWW potrafi dostosować swoje produkty poręczeniowe do oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców oraz samorządów lokalnych, które uzyskując odpowiednie zabezpieczenie ogłaszanych zamówień publicznych oraz zawieranych kontraktów, mogą z powodzeniem realizować swoje inwestycje”. Taką dynamikę można śmiało określić jako win-win.

Znakomitą część klientów Funduszu stanowią przedsiębiorcy z sektora budowlanego. Notabene to z myślą o nich zespół FRiPWW jako pierwszy fundusz poręczeniowy w Polsce zaktualizował swoją ofertę o dodatkowe produkty związane z prawem zamówień publicznych. Fundusz bardzo uważnie przygląda się trendom związanym z branżą budowlaną, nie mogło więc zabraknąć go na kluczowym wydarzeniu w regionie, jakim był V Kongres Deweloperski: Miasta Jutra, który odbył się 18 października w Poznań Congress Center. To największa ogólnopolska konferencja branżowa, której celem jest otwarta, wielosektorowa debata podmiotów kształtujących rynek deweloperski w Polsce. Jako wystawca Fundusz miał okazję zaprezentować swoją konkurencyjną ofertę poręczeniową przedsiębiorcom z całego kraju.